El comerç d’Aldaia tanca el 19 de març 

La Resolució de la Conselleria de Comerç notifica que, per al municipi d’Aldaia, es deshabilita la pràctica comercial el dissabte 19 de març amb acord de totes les parts afectades

Aldaia va rebre fa uns dies, i per registre d’entrada de l’Ajuntament, una Resolució de la Conselleria de Comerç en la qual es notifica, per al municipi d’Aldaia, que queda deshabilitat per a la pràctica comercial el dissabte 19 de març de 2022. 

D’esta manera, s’atén a la reivindicació veïnal, i a la petició del Consistori a la Generalitat Valenciana, de mantindre tancat el dia de Sant Josep, o dia del pare, en tot el comerç de la localitat com a festiu local. Complint amb els criteris de la Llei de Comerç es va sol·licitar:

“L’Ajuntament d’Aldaia, considerada la rellevància de la festivitat del 19 de març, sent les falles una festivitat de gran arrelament en el municipi d’Aldaia i que un gran nombre de persones treballadores en el sector comercial, que per un motiu o l’altre celebren les falles i la festivitat de San Josep, sol·licita la deshabilitació del 19 de març per a la pràctica comercial, a canvi, d’habilitar el diumenge 20 de març de 2022.

Tot això donant audiència a les entitats representatives dels interessos afectats d’àmbit local: Associació de Comerciants d’Aldaia (ACODA), Associació de Venedors del Mercat d’Aldaia (AVEMA) i a la Comunitat de Propietaris del Parc Comercial i d’Oci Bonaire.

Les entitats consultades: ACODA, AVEMA i la Comunitat de Propietaris del Parc Comercial i d’Oci Bonaire es manifesten a favor d’aquesta proposta. Per això, sol·licita la deshabilitació del 19 de març de 2022”.

     Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia