2020/04/29- Prop de Tu

2020/04/29 - Prop de Tu (Part 1) Entrevista : Ausiu00e0s Parejo, estudiant de mu00fasica i guitarra
2020/04/29 - Prop de Tu (Part 2) Entrevista : Laura Espinosa, estudiant du2019un mu00e0ster en MBA en la UV