PROP DE TU 2019/05/07

J BAUTISTA
2019/ 05/ 07 - Entrevista : Juan Bautista Asensi, periodísta (Part 1)
TURIS
2019/ 05 /07 - Reportatge " Fira Agricola de Turís " (Part 2)
CRUZ ROJA
2019/ 05/ 07 - Entrevista: Salvador Durán i Maritza Gutiérrez, voluntaris Creu Roja (Part 3)
AGUACATE
2019/05/07-Entrevista:Celestino Recatalá i Mariano Condomina, productors d’alvocat (Part 4)
REPOR CRUCES DE MAYO
2019/ 05/ 07 - Reportatge " Creus de Maig a Torrent" (Part 5)
CUCARELLA Y OTRO
2019/05/07-Entrevista : Vicent Cucarella i Jero López .Entrenador de l’Olímpic de Xàtiva(Part 6)