PROP DE TU 2019/11/05

MESTRESSES CARLER
2019/11/05 - Prop de Tu (Part 1) Mercedes Lostado i Fina Vendrell. Mestresses de casa Tyrius
ALGEMESI
2019/11/05 - Prop de Tu (Part 2) Reportatge " AlgemesÍ carrera Càncer"
PASCUAL
2019/11/05 - Prop de Tu (Part 3) Pascual García. Periodiste,,secció d'esport
CONSUELO
2019/11/05 - Prop de Tu (Part 4) Consuelo Zacarés. Cosmètica natural
CPREMIS LITERARIS
2019/11/05 - Prop de Tu (Part 5) Directe des de València Premis Literaris Ciut
ROCIO
2019/11/05 - Prop de Tu (Part 6) Rocio Parrilla. Assessora d’imatge