PROP DE TU 2019/11/22

EMILIO I ENRIQUE
2019/11/22 - Prop de Tu (Part 1) Enrique Colomer i Emilio Blanco Club de Pesca Penya l'Ham
SANIDAD
2019/11/22 - Prop de Tu (Part 2) Directo des de València Consellera de Sanitat
FERNANDO
2019/11/22 - Prop de Tu (Part 3) Fernando Pascual. Regidor de Serveis Urbans, Obres Públiques I Esport
PREMI EMORENEDORS
2019/11/22 - Prop de Tu (Part 4) Reportatge València Premi Emprenedor
XAVIER
2019/11/22 - Prop de Tu (Part 5) Xavier Blasco "Amics de la Murta"
TERGETES
2019/11/22 - Prop de Tu (Part 6) Directe des de l'Ajuntament de Valencià Targetes de Nadal"
AMPARO
2019/11/22 - Prop de Tu (Part 7) Amparo Estarlich. Comunity Manager