PROP DE TU 2019/04/23

juan garcia - copia
2019/04/23 - Entrevista: Juan García i Juan García; Modalitat en duro (Part 1)
marivi
2019/04/23 - Entrevista: Mariví Ferragut, Presidenta DACMA (Part 2)
arnadi - copia
2019/04/23 - Reportatge " Coneguem la història dels pepitos de pasqua i l’Arnadí" (Part 3)
refraner
2019/ 04/ 23 - El Refranyer (Part 4)
Crepor delantal - copia
2019/04/23 - Reportatge" Carlet celebra la seua festa del davantal" (Part 5)
marian - copia
2019/04/23 - Entrevista: Marian Psicòloga