PROP DE TU 2020/03/13

cort rdp
2020/03/13 - Prop de Tu (Part 1) RDP Generalitat, mesures contra coronavirus
jaun
2020/03/13 - Prop de Tu (Part 2 ) Juan José Grau, gerent de Vip Abogados.
sapiña
2020/03/13 - Prop de Tu (Part 3 ) Fernando Sapiña .Metge
sanitat
2020/03/13 - Prop de Tu (Part 4 ) RDP Generalitat, Sanitat i Educació
perello
2020/03/13 - Prop de Tu (Part 5 ) Juan Botella . Alcalde El Perelló
caatarroja
2020/03/13 - Prop de Tu (Part 6) Lorena Silvent. Vicealdessa de Catarroja
mareny
2020/03/13 - Prop de Tu (Part 7 ) Jordi Sanjaime. Alcalde del Mareny de Barraquetes