2020/06/02- Prop de Tu

2020/06/02 - Prop de Tu (Part 1) Entrevista: Josu00e9 Forcadell, Secretari Gen