2020/07/01- Prop de Tu

2020/O7/O1 - Prop de Tu (Part 1) Entrevista: Fausto Clemente. Gerent Grupo Rex
2020/07/02 - Prop de Tu (Part 2) Entrevista: u00d2scar Noguera, alcalde de Castellu00f3.