2020/07/01- Prop de Tu

FAUSTO
2020/O7/O1 - Prop de Tu (Part 1) Entrevista: Fausto Clemente. Gerent Grupo Rex
oscar
2020/07/02 - Prop de Tu (Part 2) Entrevista: Òscar Noguera, alcalde de Castelló.