Alfafar posa en marxa els “Espais Concilia”

alfafar-valencia-7523-1 (1)

Es tracta d’un servei de cura professional per a afavorir la conciliació laboral i familiar a famílies del municipi amb menors de 14 anys al seu càrrec.

Espais Concilia compta amb diversos programes específics per a cobrir les necessitats de les famílies en horari no lectiu.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de les regidories d’Igualtat, Educació, Joventut i Esports, ha impulsat el programa “Espais Concilia”. Es tracta d’un servei de cura professional per a famílies del municipi amb menors de 14 anys al seu càrrec que busca afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar en horari no lectiu.

“Espais Concilia” en una iniciativa que engloba programes flexibles que permeten donar resposta a necessitats de conciliació de les famílies en horari no lectiu.

Aquest servei està subvencionat dins del projecte “Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys”, inclòs en el marc del Pla Corresponsables de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat.

Poden donar ús del servei les famílies quan es donen situacions en les quals necessiten la cura de menors per accés a formació per a l’ocupació, per coincidència amb la jornada laboral, per la cura de persones dependents, o en situacions excepcionals sobrevingudes, com poden ser malaltia greu, assistència a judicis, entrevista professional o situacions derivades de la violència de gènere, entre altres.

A través de “Espais Concilia” es contempla la realització d’un diagnòstic de situació i de necessitats en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar que permet determinar les accions concretes a executar.

D’una banda, en l’horari no lectiu matutí, “Espais Concilia” amplia el servei i horari de la Escoleta Matinera Municipal, permetent que les famílies accedisquen a aquest servei de conciliació laboral i familiar.

En horari no lectiu vespertí, “Espais Concilia” compta amb dos programes. D’una banda, “Espai Concilia Vesprades” està pensat per a oferir un servei flexible de cura de menors de 4 a 14 anys, en horari de 15.00 a 20.00 hores, en l’edifici Remedios Montaner.

D’altra banda, el programa “Som Futur” és un projecte centrat en el foment de la participació juvenil i destinat a l’alumnat del CEIP Orba i del CEIP Fila, amb edats compreses entre 6 i 13 anys, també en horari de vesprades.

Finalment, s’ofereix el servei de “Espais Concilia Festius” per a períodes no lectius. El primer d’aquests serveis flexibles s’oferirà durant les vacances de Pasqua, del 19 al 22 d’abril, en horari de 8.30 a 14.30 i de 16.30 a 20.30 en el Espai Jove d’Alfafar.

A través dels “Espais Concilia”, l’Ajuntament d’Alfafar reforça la matèria de conciliació per a donar resposta a les necessitats de les famílies del municipi.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia