Alfafar rep l’aprovació del projecte de pacificació del trànsit en entorns escolars

Aquest pla serà cofinançat per l’Ajuntament d’Alfafar i per la Diputació de València, amb una inversió de 708.000 euros.

La iniciativa de Camins Escolars inclou actuacions en nou centres escolars del municipi.


Els treballs que es realitzaran estan destinats a millorar l’accessibilitat en l’edificació educativa i en els espais públics.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Educació i en col·laboració amb la regidoria d’Urbanisme, ha rebut l’aprovació per a la posada en marxa del projecte de pacificació del trànsit en els entorns escolars del municipi.

Aquest pla serà cofinançat per l’Ajuntament d’Alfafar i per la Diputació de València, amb una inversió de 708.000 euros. La iniciativa cerca facilitar l’autonomia i la mobilitat sostenible de l’alumnat que ha d’acudir als centres educatius.

El pla de Camins Escolars inclou actuacions en nou centres escolars del municipi, com són: Col·legi Vamar, Col·legi María Inmaculada, IES 25 d’Abril, CEIP Orba, Escola d’Infantil Rabisancho, CEIP la Fila, Centre Docent Guia (primària i secundària) i Remedios Montaner.

Els treballs que es realitzaran estan destinats a millorar l’accessibilitat en l’edificació educativa i en els espais públics. A més, es durà a terme una reurbanització i execució d’obres en vials i zones urbanes, amb l’objectiu de transformar els entorns en zones d’ús per als vianants.

D’altra banda, amb aquest projecte es modificaran i adaptaran voreres i altres elements urbans amb la finalitat de millorar les condicions d’accessibilitat als centres escolars.

Amb la iniciativa dels Camins Escolars es prioritzaran els recorreguts transeünts, s’alentirà el trànsit confrontant i es potenciaran els espais per als vianants i de reunió a l’entorn dels centres escolars. Així mateix, s’incrementarà el mobiliari urbà per a afavorir l’estada de la ciutadania en l’espai i s’adequarà la senyalització viària.

Ara que el projecte ha rebut l’aprovació definitiva s’iniciarà la licitació de les obres per a començar a desenvolupar-lo.

Amb aquest pla, l’Ajuntament d’Alfafar busca impulsar l’ús de l’espai públic per a adaptar-se a les necessitats de la comunitat educativa del municipi.

Comenta la notícia