Carlet destinarà 10.000 € a emprenedors i microempreses

L’Ajuntament de Carlet aprova la convocatòria de subvencions per a pal·liar els costos que genera l’establiment o obertura d’un nou negoci, amb la finalitat de fomentar l’activitat econòmica.

La Junta de Govern celebrada el 24 de març va aprovar la proposta de la  regidora d’Ocupació, Lídia López, de convocar estes subvencions dins del dins del Pla municipal d’ajudes a l’emprenedor i a l’autònom 2022.

La finalitat d’estes ajudes és la concessió d’una ajuda econòmica als emprenedors o microempreses que hagen establit o pretenguen obrir un nou negoci o empresa en el terme municipal de Carlet des d’octubre de 2021 i durant l’exercici 2022 (fins al 30 de setembre). Segons la regidora «amb les ajudes es pretén fomentar l’activitat econòmica i reactivar l’economia en el terme municipal de Carlet a través de l’estímul a la iniciativa empresarial».

Podran ser beneficiaris de les ajudes els ciutadans que inicien o establisquen, en el terme municipal de Carlet, un nou negoci o empresa, sempre que tinguen la condició d’emprenedors o microempreses: persones físiques que exercisquen activitat com a treballador autònom, cooperativista, soci d’una petita o mitjana empresa, societat laboral o a través de qualsevol forma mercantil admesa en dret sempre que el nombre de socis o treballadors no siga superior a 5, i empreses de menys de 10 treballadors el volum de negocis de les quals no supere els 2.000.000 d’euros.

Les ajudes previstes tenen el caràcter de subvenció a fons perdut, adscrita a finançar les possibles despeses d’establiment d’un nou negoci o activitat empresarial. A cada sol·licitant que reunisca els requisits necessaris per a ser beneficiari de les ajudes se li atorgarà la quantitat corresponent a les despeses degudament justificades, amb un màxim de 500 euros. L’assignació pressupostària serà d’un import de 10.000 euros a càrrec del “Pla de Foment d’Empreses” del Pressupost prorrogat de l’Ajuntament de Carlet per a l’any 2022.

El termini de presentació de sol·licituds comença a comptar des de l’endemà de la

publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València i finalitzarà el 30 de setembre de 2022.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia