Catarroja adapta i millora el seu Portal de Transparència

Catarroja adapta i millora el seu Portal de Transparència per a facilitar l’accés a la ciutadania a la informació municipal

El portal ha millorat en usabilitat perquè l’experiència ciutadana en buscar informació siga més efectiva

L’Ajuntament de Catarroja, a través de la regidoria de Modernització, ha treballat per a adaptar i millorar el seu Portal de Transparència amb l’objectiu de facilitar l’accés a la ciutadania a tota la informació del seu ajuntament. El portal, ja està disponible per a l’accés en la web municipal, www.catarroja.es, on les persones usuàries podran comprovar la millora en la usabilitat i en l’accés a les dades.


“Oferir una administració més oberta a la ciutadania és sempre el nostre objectiu. Des del primer moment estem treballant a oferir les solucions més intuïtives perquè qui així ho desitge puga accedir a tota la informació municipal, l’esforç de l’equip de modernització ha donat els seus fruits amb una plataforma intuïtiva que segur que facilitarà moltíssim les coses”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “Cal lloar el gran treball realitzat pel personal tècnic municipal en la plataforma que és un exemple en transparència i que denota el gran esforç dels equips municipals per oferir la major informació possible de l’activitat municipal a la ciutadania”, explica José Antonio Cuberos, regidor de Modernització.


D’aquesta manera, l’Ajuntament de Catarroja, en compliment de la llei de transparència 19/2013 i la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, ha procedit a abordar la revisió del seu portal detransparencia publicat en 2018, facilitant a la ciutadania l’accés a la informació per àrees temàtiques amb els criteris establits per la llei.


A més, de cara a millorar la publicitat activa en matèria de transparència, es haprocedido a la publicació d’uns indicadors percentuals. Entre els indicadors publicats podem destacar: la publicació del pressupost municipal desglossat per a una millor comprensió de la ciutadania, el període mitjà de pagament, la capacitat de finançament, i els imports destinats als serveis públics bàsics i de protecció social.


D’altra banda, i abordant també la publicitat activa en matèria de transparència, s’ha procedit a la publicació interanual de subvencions i contractes, especialment en contractes s’inclou un cercador i un organitzador que millora les capacitats de cerca per als usuaris/as. S’adapten continguts tabulars que garanteixen la reutilització de les dades i es millora l’accessibilitat i usabilitat del portal de transparència.

Comenta la notícia