Cinc artistes fallers opten a plantar la falla gran municipal i dos, a plantar la infantil

Els pressupostos establits en les bases preveuen un màxim de 239.000 euros per a la falla gran i 34.000 euros per a la infantil

L’empresa Maseda SLU d’Andorra (representant Carlos López Martínez); Alejandro Santaeulàlia i Vicente Llácer; Manolo García & Manolo García amb Francis Montesinos, Manolo García Lleonart i Javi García Revolution i Pere Baenas són les cinc candidatures que s’han presentat per a plantar la falla municipal gran de l’any 2025.

Pel que fa a les falletes infantils, s’han presentat dos candidatures. La de José Gallego i la de Ceballos i Sanabria.

Els pressupostos establits en les bases preveuen un preu màxim de 239.000 euros (10% d’IVA inclòs) per a la falla gran, i de 34.000 euros (10% d’IVA inclòs) per a la infantil. Estos pressupostos inclouen el transport, el muntatge, les grues i maquinària necessària i la decoració ornamental.

Condicions de participació

Les bases assenyalaven que podien participar en qualsevol dels dos concursos artistes que hagen realitzat falles en exercicis anteriors, així com equips artístics multidisciplinaris en els quals hi haja una persona artista fallera degudament acreditada (amb la qualificació professional corresponent).

Les sol·licituds s’efectuaran mitjançant escrit de l’artista, amb la deguda identificació, indicant si l’esbós és per a la falla gran o infantil de 2025.

Els projectes s’havien de presentar en fulles de 70x 50 cm, a una cara, amb el següent contingut: esbós general, dos perspectives d’escena de falla, planta de distribució, i una memòria i explicació (que haurà de contindre mesures en planta i alçat, número de ninots i d’escenes, contingut i explicació). Tot això, en suport de paper, digitalitzat i en format memòria USB.

Criteris de valoració

Per a la selecció de les propostes rebudes es tindrà en compte la solvència tècnica i artística global del projecte presentat, així com la seua originalitat.

De manera específica es valorarà el caràcter satíric de l’obra en el seu conjunt, la claredat conceptual i la singularitat de la idea plantejada, la qualitat compositiva i espacial, la facilitat de recorregut, accessibilitat i relació visual des de l’exterior, i l’adequació dels materials de construcció a la cremà més neta i respectuosa possible amb el medi ambient (que minimitze en la mesura que siga possible l’emissió de gasos contaminants derivats de materials químics de mala combustió).

Per això, es valorarà l’ús de materials naturals, tant en la construcció d’estructures i suports com en cobertures, preparacions i acabats pictòrics.

Cadascun dels dos comités de selecció estarà composat per nou membres, set d’ells a proposta dels grups polítics municipals segons el criteri de proporcionalitat en el ple de l’Ajuntament (tres vocals del grup municipal Popular; dos del grup municipal Compromís; un del grup municipal Socialista; i un del grup municipal Vox).

Presidirà els comités el regidor de Falles i com a vicepresidenta actuarà la regidora de Festes i Tradicions, tots dos amb veu i vot.

Amb l’objectiu de fomentar la participació, els projectes no guanyadors seran tornats als seus titulars sense fer-se públics, de manera que, si és el cas, puguen ser utilitzats per a una altra convocatòria.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.