Compromís per l’Alcúdia lamenta la supressió de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

La supressió va eixir endavant amb els vots del PSOE i el PP, que va donar suport de manera entusiasta, a la proposta del grup de govern

Compromís va votar en contra, denunciant que s’estava fent seguidisme del PP i VOX que acaben de suprimir, en la Generalitat, l’impost de successions

Toni Montes, el portaveu de Compromís per l’Alcúdia, va dir que suprimint la plusvàlua, l’equip de govern de l’Ajuntament de l’Alcúdia estaria alineant-se clarament amb la política tributària del nou Consell de la Generalitat PP-VOX. Que ha suprimit l’Impost de Successions i Donacions i està tramitant la rebaixa de l’Impost de Transmissions Patrimonials. És a dir, deixant sense tributar la riquesa immobiliària, que reduirà en 550 milions d’euros els ingressos de la Generalitat. 

Igualment va dir en el plenari que a la nostra comarca, en el nostre entorn, cap ajuntament està plantejant la supressió de l’impost de plusvàlua. I menys en municipis mitjans o grans, com és el nostre cas.  

Cal dir que les modificacions que s’introduïren recentment en aquest impost. Han beneficiat de manera notable als, xicotets propietaris, cosa que ens sembla correcta, ja que abans havien de pagar quantitats més elevades. Compromís va proposar que el tipus del gravamen es reduïra del 30% al que tenia anteriorment del 21%, però no suprimir l’impost.

També cal tindre clares les distintes bonificacions, principalment la que bonifica amb un 95% quan l’increment de valor es manifeste “mortis causa”. Respecte de la transmissió de terrenys a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants.

Des de Compromís hem de dir també clarament que aquest impost té també una important incidència en aquelles persones que acumulen més propietats, persones de majors recursos. Que ara deixaran de pagar-lo. Tampoc cal oblidar que hi ha operacions de compra venda, clarament especulatives, que ara no pagaran aquest impost d’increment del seu patrimoni. 

El Pressupost Municipal per a 2023 consigna 195.000 € d’ingressos per aquest impost

Aquesta modificació tindrà una incidència important en els pressuposts per al pròxim any. El Pressupost Municipal per a 2023 consigna 195.000 € d’ingressos per aquest impost. Per tant, en el projecte de pressupost per a 2024 caldrà eliminar un ingrés per valor de 195.000 i, per tant, retallar d’altres partides o no poder utilitzar-lo per a despeses socials.  

A més, amb la pujada de tipus d’interés (EURIBOR), l’Ajuntament haurà de pressupostar més diners en 2024 per a pagar interessos pels préstecs que tenim. Que com hem dit, han augmentat en els últims anys, per tant, no és en absolut un bon moment per a què l’Alcúdia reduïsca ingressos.

Finalment, va indicar el portaveu de Compromís per l’Alcúdia que suprimint la Plusvàlua per a sempre, es perdrà la possibilitat de recaptacions significatives en el cas d’operacions urbanístiques importants que puguen haver en el futur. Grans propietaris, grans operacions d’especulació quedaran lliures de contribuir pel seu benefici. 

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.