El comité de Bioètica de l’Hospital La Fe revisa l’aplicació de la Llei d’Eutanàsia

20220324_Jornada bioética asistencial_300 (1)

El comité de Bioètica de l’Hospital La Fe revisa l’aplicació de la Llei d’Eutanàsia en el primer aniversari de la seua publicació

• Especialistes en bioètica destaquen la importància d’identificar les subtileses legislatives i la seua aplicació pràctica
• La posada en marxa de la Llei d’Eutanàsia ha suposat una revisió del significat d’una mort diga

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha celebrat la VI Jornada de Bioètica del Departament La Fe, sota el lema “Eutanàsia, un any després: reflexiones bioètiques i assistencials”.

“En el primer aniversari de l’aprovació de la Llei orgànica de Regulació de l’Eutanàsia (LORE), en el comité de Bioètica de la Fe sembla pertinent tirar la vista arrere i tractar d’identificar aquells aspectes de rellevància que la seua posada en pràctica ha trobat, tant els que estan en vies de desenvolupament com uns altres que puguen continuar sorgint”, ha assenyalat la doctora Eva Excepte, gerent del Departament La Fe.

La doctora Amèrica Pujades, presidenta del comité de Bioètica de la Fe, ha afegit que “no sols cal comprendre l’abast genèric del legislat sobre triar posar fi a la vida en determinats suposats, sinó que suposa esqueixar cadascun dels matisos, racons i subtileses que la posada en marxa d’un dret com aquest suposa en la pràctica assistencial.”

També ha assistit a la jornada la subdirectora general d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat de la Conselleria de Sanitat, Guadalupe de Plans Sánchez, qui ha destacat que “a més de ser necessari saber com i quan dur a terme o no l’eutanàsia, és essencial entendre quin és el significat de la mort en la nostra societat. Amb l’aplicació d’aquesta llei que compleix un any, el significat d’una mort digna s’ha omplit de respecte i comprensió”.

Així, la jornada planteja l’abordatge de qüestions bàsiques i altres més detallades amb diferents espais de reflexió bioètica i assistencial amb la participació de diferents representants de categories sanitàries, com a Infermeria, especialistes de Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, i també no sanitàries, com la Fisolofía del Dret.

D’aquesta manera, la primera taula ha abordat les claus de la posada en pràctica d’aquesta nova prestació sanitària a Espanya, la seua relació amb les cures pal·liatives i els aspectes rellevants de l’objecció de consciència del personal sanitari.

Seguidament, una altra intervenció ha entrat en els aspectes procedimientales de l’aplicació de l’eutanàsia, alguns dels quals no apareixen en les guies de pràctica clínica. Ací, les voluntats anticipades han adquirit major importància i s’ha debatut sobre la tasca d’avaluar la capacitat de cada pacient a l’hora de registrar els seus desitjos, així com la importància de l’entrevista deliberativa i del pla de cures anticipades en patologia neurològica.

Per a finalitzar, l’organització ha apostat per un debat més filosòfic i de fonamentació on s’ha abordat l’estatut ètic, antropològic i sociològic de la mort.

Actualment el Comité de Bioètica de la Fe està format per 23 professionals, 11 dones i 12 homes, de diferents categories (Assessoria jurídica, Atenció al Pacient, Vigilància intensiva adults i infantils, Anestèsia i reanimació, Pneumologia, Medicina interna, Genètica, Psicologia clínica, Farmàcia, Cirurgia pediàtrica, Neurocirurgia pediàtrica, Atenció primària, Oncologia, Cures pal·liatives, Treball social, Radiodiagnòstic, Acompanyament espiritual i docència de la Filosofia moral i del dret).

Activitat durant els dos anys de pandèmia COVID 19

Durant aquests últims dos anys, el Comité de Bioètica de la Fe ha rebut consultes directament relacionades amb la nova patologia, però també amb altres assumptes.

Així, quant a la COVID 19, el Comité de Bioètica ha estudiat diverses consultes sobre el consentiment informat (riscos d’infecció en el maneig de documents per contacte manual; tractament farmacològic fora d’indicació, gestió telefònica del procediment d’informació). En el mateix sentit, han tramitat consultes relacionades amb la delimitació de marcs ètics des dels quals poder prioritzar en l’atenció a pacients crítics en context d’escassetat de recursos a causa de la pandèmia i consultes sobre casos concrets.

Quant a consultes no relacionades amb el nou virus, han tramitat qüestions sobre la limitació del tractament del suport vital en alguns pacients, sobre reproducció humana assistida, consultes particulars de pacients o en matèria de trasplantaments.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia