El Departament de Salut de la Ribera celebra la seua primera Jornada d’Investigació després de la reversió

Des de març de 2018, el Departament de Salut ha posat en marxa 220 estudis d’investigació i ha participat en 58 estudis observacionals amb medicaments

Així, s’ha reconegut la investigació titulada “Comparativa de la resposta immunogenerada en pacients de diàlisis després de l’administració de Mrna-1273 o BNT162b2, perspectiva de gènere”, amb l’objectiu de determinar com el gènere condiciona la resposta immunitària de pacients que reben diàlisis en el centre hospitalari.

De la mateixa manera, s’han realitzat sengles esments als col·lectius d’Infermeria i Residents del Departament de Salut. 

Així, pel que fa a Infermeria s’ha reconegut el treball titulat “Es va modificar el perfil del Servei d’Urgències durant la pandèmia?, l’objectiu del qual ha estat comparar el nivell d’urgència dels pacients que van sol·licitar atenció en el Servei d’Urgències de l’Hospital d’Alzira en els períodes de major incidència de SARS-CoV-2, respecte a 2019.

Quant al col·lectiu de residents, s’ha reconegut la investigació duta a terme sota el títol “Impacte del protocol Fast-track per a artioplàstia total de genoll en estada mitjana hospitalària, visites al servei d’Urgències i infecció”, duta a terme per professionals del Servei de Traumatologia amb l’objectiu d’avaluar com influeix en la seua recuperació la implantació d’un determinat protocol de cures de les persones que seran intervingudes de genoll.

Així, s’ha reconegut la investigació titulada “Comparativa de la resposta immunogenerada en pacients de diàlisis després de l’administració de Mrna-1273 o BNT162b2, perspectiva de gènere”, amb l’objectiu de determinar com el gènere condiciona la resposta immunitària de pacients que reben diàlisis en el centre hospitalari.

De la mateixa manera, s’han realitzat sengles esments als col·lectius d’Infermeria i Residents del Departament de Salut. 

Així, pel que fa a Infermeria s’ha reconegut el treball titulat “Es va modificar el perfil del Servei d’Urgències durant la pandèmia?, l’objectiu del qual ha estat comparar el nivell d’urgència dels pacients que van sol·licitar atenció en el Servei d’Urgències de l’Hospital d’Alzira en els períodes de major incidència de SARS-CoV-2, respecte a 2019.

Quant al col·lectiu de residents, s’ha reconegut la investigació duta a terme sota el títol “Impacte del protocol Fast-track per a artioplàstia total de genoll en estada mitjana hospitalària, visites al servei d’Urgències i infecció”, duta a terme per professionals del Servei de Traumatologia amb l’objectiu d’avaluar com influeix en la seua recuperació la implantació d’un determinat protocol de cures de les persones que seran intervingudes de genoll.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia