El Govern d’Alboraia acusa l’oposició de maniobra electoralista per la substitució del president de Egusa sense raons objectives

L’equip de govern ha defensat en la Junta General de EGUSA amb documents i dades contrastades, la gestió del president, Agustin Martí, qui ha donat compte de tota la documentació que obra des d’un principi en poder dels consellers, tant del govern com dels grups de l’oposició relacionades amb les negociacions per al pagament del deute heretat. Sense cap omissió d’informació, que d’altra banda haguera sigut inútil perquè qualsevol decisió ha de passar pel Consell o la Junta General, en els quals el govern no té majoria.

La gestió de l’empresa ha sigut econòmicament positiva des que va assumir el càrrec el president del PSOE i s’ha reduït el deute, s’han augmentat els ingressos i s’han augmentat la plantilla i els serveis a l’Ajuntament, com a prova d’això.

L’única cosa que encara continua pendent és fer efectiu l’acord amb el creditor de Egusa, antic GMCB, a qui s’ha de pagar el deute originat per una operació urbanística fallida del PP, que ascendeix a 33 milions d’euros, amb els terrenys de Port Saplaya propietat de EGUSA inclosos en el PRI aprovat per al sector, segons l’acord transaccional aprovat per la Junta General.

Dit PRI esmena la manca de dotacions esportives i educatives necessàries en Port Saplaya i afig una zona residencial.

La pretensió de l’oposició que se’ls ha ocultat informació necessària per a les seues decisions és totalment fal·laç ja que l’informe confidencial del qual es queixen, que va emetre la Secretaria General de l’Ajuntament en 2020, ho va fer temps després de votar la Junta General l’acord transaccional, i aquest informe res tenia a veure amb aqueixa decisió i res s’ha votat des de llavors ni s’ha canviat res de l’acord inicial.

El secretari de l’Ajuntament ha reiterat per escrit que el va emetre emparat per la llei de transparència i era només per a coneixement de l’alcalde, el president de EGUSA i el seu jurídic, ja que si es fes públic podria no obrar els efectes desitjats per a establir l’estratègia jurídica que recomanava davant possibles actuacions que s’estaven estudiant en 2020 i que no es van dur a terme.

A això cal afegir que l’Acord Transaccional que es va aprovar per majoria absoluta amb els vots de PP i PSOE, tenia la qualificació de confidencial, per a preservar els drets de les parts enfront de tercers, mentre no fora efectivament realitzat, però es va filtrar als mitjans abans d’acabar aquesta junta, la qual cosa justifica la posterior cautela.

A pesar que sempre s’ha informat puntualment l’oposició, la tardança, per consideracions jurídiques i urbanístiques, a materialitzar l’acord, s’ha posat com a excusa per a substituir a l’actual President, quan la interrupció dels tràmits a l’Ajuntament i EGUSA ve a conseqüència de reclamacions de tercers davant aquest acord i que estan en seu judicial.

El PSOE manifesta que no té més justificació aquesta maniobra que intentar desgastar al govern i bloquejar en la mesura del possible la gestió davant la proximitat de les eleccions, ja que no hi ha raons provades de pes per a substituir al president, que ha gestionat l’empresa eficaçment i sempre ha hagut de comptar amb els vots de la resta de Consellers per mancar de majoria.

Comenta la notícia