El Oceanogràfic i el ICM-CSIC uneixen forces per a ampliar el coneixement sobre les meduses

El ICM porta més de 20 anys investigant i ha descrit per primera vegada el cnidoma, -conjunt de cèl·lules urticants, distribució i abundància en cada etapa del cicle de vida- de la medusa més important del Mediterrani quant a quantitat i gravetat de picada

Gràcies al seu nivell de coneixement i maneig, l’equip de acuaristas del Oceanogràfic ha aconseguit que el centre siga autosuficient en tancar el cicle biològic d’unes 30 espècies

L’Institut de Ciències de la Mar-Centre Superior d’Investigacions Científiques (ICM- CSIC) i el Oceanogràfic de València han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de millorar i ampliar el coneixement de les meduses.

Aquesta sinergia pretén augmentar la investigació sobre aquests cnidarios a través de la col·laboració entre l’empresa pública i privada. Tots dos organismes poden sumar les seues potencialitats, ja que el ICM-CSIC aporta la seua gran experiència científica i acadèmica, mentre que el Oceanogràfic contribueix amb la dilatada experiència aconseguida en el maneig de les meduses i les extenses instal·lacions dedicades a aquests animals

La signatura del conveni, que es recolza en els nombrosos treballs i accions que s’han dut a terme conjuntament en els últims anys, coincideix amb el 150 aniversari de la publicació de l’obra de Charles Darwin en 1871 L’origen de l’home, on l’autor va destacar que la cooperació potencia la cultura i augmenta la creativitat individual.

Gràcies a la nova col·laboració entre el ICM-CSIC i el Oceanogràfic de València s’inicia una nova era de transferència de coneixements entre totes dues institucions amb el foment de l’intercanvi de personal, activitats conjuntes i accions de col·laboració, en diferents camps relacionats amb meduses.

CSIC: 20 anys investigant meduses

El ICM-CSIC compta amb una línia d’investigació consolidada sobre meduses des de fa més de 20 anys. La variabilitat de les condicions ambientals, l’estacionalitat de la majoria d’espècies de meduses i la falta de coneixement sobre els seus cicles biològics, no garanteixen la seua disponibilitat en la naturalesa.

Sota aquestes premisses, molts dels coneixements pluridisciplinaris adquirits al llarg del temps són deguts a la possibilitat de treballar en la Zona d’Aquaris Experimentals (ZAE) del ICM-CSIC, una àrea destinada al maneig i cultiu de meduses en condicions de captivitat permanent.

Recentment, i gràcies a l’àmplia experiència en cultius de meduses, l’equip científic ha descrit, per primera vegada, el cnidoma (conjunt de cèl·lules urticants, distribució i abundància durant cada etapa del cicle de vida) de l’espècie Pelagia noctiluca, la medusa més important de la mar Mediterrània en sentit d’abundància i gravetat de la seua picada.

Treballar sota condicions de mig controlat, al seu torn, ha permés desenvolupar projectes de caràcter industrial on la disponibilitat de meduses és essencial per a l’optimització dels resultats.

Exhibició de 18 espècies simultàniament en el Oceanogràfic

L’exhibició de meduses del Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències inaugurada l’any 2017, constituïa l’exposició més gran dedicada a aquests animals a Europa.

Al principi, pràcticament, tots els individus de les 17 espècies diferents que es van arribar a mostrar van ser cedits per altres aquaris. De fet, el ICM-CSIC va prop

Comenta la notícia