El PP d’Alzira considera que l’equip de govern continua sense gestionar eficaçment l’economia local

Cal invertir en el que de veritat necessita la ciutat

El dia 02 de Març, dia abans del ple extraordinari, l’equip de govern va fer públic la seua particular anàlisi de la liquidació del pressupost de l’any 2021, on es ressalta que el deute del consistori ha baixat i queda en un mínim històric de 3,3 milions d’euros.

I així és, encara sort, perquè tindríem un greu problema si després de pagar les quotes degudes aqueixa xifra no disminuïra, els préstecs funcionen així, però fora ja d’evidències propagandístiques, el Partit Popular no va poder votar a favor d’aquesta liquidació perquè una vegada més considerem que els ciutadans d’Alzira estan en mans d’un equip de govern que no sap gestionar un pressupost i contínua amb la seua lamentable gestió econòmica, carregada de molt bones intencions, això sí, però sense capacitat per a materialitzar-les eficaçment.

Parlem d’una despesa total de quasi 57 milions d’euros (56.822.810’26€), amb un romanent de crèdit de quasi 12 milions d’euros (11.985.441’26€), el 21% del pressupost total de l’ajuntament no s’ha gastat, i el publiquen com un assoliment, quan la realitat és que aquestes xifres són el testimoniatge d’una dolenta i pèssima gestió. Els ciutadans paguem uns impostos per a sufragar les despeses públiques, per a millorar i conservar les condicions de la nostra ciutat i al mateix temps millorar el nostre benestar però no per a engrossir una guardiola sense cap finalitat, no entenem com són capaces de publicar aquests resultats quan la resposta a les peticions de la ciutadania sempre és “no hi ha diners”, i si el seu procedir serà aqueix, no gastar en necessitats, haurien de baixar els impostos.

Despeses de personal quasi 25 milions d’euros (24.836.995’85€), amb un romanent de més de 4 milions (4.298.717’50€), no entenem perquè dotar aquesta partida amb aqueixa quantitat de diners i després no millorar les condicions dels treballadors i estar en conflicte amb els sindicats.

Inversions 8’5 milions (8.582.383’29€) amb un romanent de quasi 4’5 milions (4.420.693’93€), més del mateix, tenim un problema d’inundacions en diverses zones de la ciutat, pavellons esportius tancats per necessitar reparacions i una llarga llista d’inversions més, totes elles amb bastant urgència, però res, els alzireños paguem perquè uns altres guarden diners.

La realitat d’aquesta liquidació és que el pressupost general de l’exercici 2021 té com a resultat positiu 560.561’45€ i un romanent de tresoreria de 6.195.514’18€, una necessitat de finançament d’1.667.833’54€ i una diferència entre límit de despesa i despesa computable de 4.846.557’23€, per tant s’incompleixen les regles fiscals d’estabilitat pressupostària i regla de despesa.

Regles que de manera excepcional, per la crisi en la qual ens hem vist embolicats, poden incomplir-se, però com ja hem dit anteriorment per a fer les inversions necessàries i eixir de la crisi, no per a engrossir una guardiola sense objectius.
I d’altra banda, el sentiment d’abandó per part de la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya quan veiem que se’ns deuen quasi 5 milions d’euros (4.860.435’18€), massa diners i massa temps finançant-los quan les nostres necessitats són ja tan alarmants.

El Partit Popular Alzira no està ni estarà mai a favor de la falta d’inversió, com tampoc ho estarà mai amb la falta de compromís amb les necessitats dels alzirenys

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia