El PP d’Alzira: Ha presentat un Pla específic d’Ajuda Econòmica a Persones Majors

El PP sol·licita l’exempció de la taxa de residus a majors de 65 anys amb ingressos mínims o amb dependència reconeguda

El Partit Popular d’Alzira ha presentat aquesta setmana una moció en la qual demanem un Pla específic d’Ajuda

Econòmica a Persones Majors. Demanem que es comence amb la subvenció de la Taxa de Residus a les persones majors de 65 anys que visquen soles i no tinguen uns ingressos econòmics majors de 10.000€ a l’any i a les persones que visquen soles o amb la seua parella que hagen obtingut la resolució de reconeixement de grau de dependència, independentment que el grau siga: grau 1, grau 2 o grau 3.


Un de cada quatre llars està format per una única persona. Aquesta xifra ha augmentat en un 2% aquest últim any i té un rostre femení. El 70,9% de les persones que viuen soles són dones i el 43,6% té més de 65 anys. Les persones majors de 65 anys que viuen soles i no tenen uns ingressos majors de 10.000€ han de fer-se càrrec de totes les despeses que suposa gestionar una llar unifamiliar.


Les persones majors dependents necessit en una persona cuidadora que li permeta realitzar les activitats de la vida quotidiana. Normalment, el sou d’aquestes persones cuidadores recau sobre la ja malparada economia de les persones majors dependents que, a més de fer front a aquests pagaments de dependència, han de suportar els pagaments de cremes, medicaments, bolquers, teràpies cognitives i físiques, etc. que no subvenciona la Seguretat Social.


Des del Partit Popular d’Alzira demanem a l’equip de govern que subvencione la Taxa de residus del Consorci Ribera-Valldigna per a les persones majors de 65 anys i que òbriga una partida de 30.000€ en el pressupost de 2022 de l’Ajuntament d’Alzira per a dotar de finançament a aquestes ajudes econòmiques.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia