Els grups ecologistes de la junta rectora de l’Albufera demanen a l’Ajuntament de València que requerisca una avaluació global de la modernització del regadiu

L’aigua estalviada per la modernització dels regadius no és una reserva ambiental sinó una compensació per l’aigua que deixarà d’anar a l’Albufera 

Ni la Sèquia Reial ni la Confederació contemplen compensacions al riu Xúquer, als aqüífers o a evitar la intrusió salina pels impactes de la modernització 

No es coneix l’impacte per la modernització efectuada abans de 2016 ni els recursos que han deixat d’anar a l’Albufera i al Xúquer 

Els grups que defensen els interessos ambientals a la Junta Rectora del Parc de l’Albufera (Acció Ecologista Agró, SEO/Birdlife i Xúquer Viu) amb el suport de la resta dels grups que formen part de la Xarxa per una Nova Cultura d’Aigua al Xúquer, volem fer arribar a l’Ajuntament els següents punts: 

– L’Esquema de Temes Importants publicat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer com a pas previ al Pla Hidrològic 2021-2027, reconeix que la reducció de retorns prevista com a conseqüència de la modernització produirà un impacte negatiu sobre les masses d’aigua amb una reducció de cabals tant al riu Xúquer com a l’Albufera de València. 

– Segons la Confederació, la modernització de regadius de la Sèquia Reial, des de 2016 produirà una disminució de cabals de 22’2 hm3/any a l’Albufera, 13’3 hm3 al Xúquer i 4’6 hm3 al mar. El Pla Hidrològic vigent estableix que fins 30 hm3/any procedents de la modernització del regadiu es destinarien a l’Albufera, conforme es posaren en marxa nous sectors. No hi ha informació sobre quin ha sigut el destí dels estalvis produïts per la modernització anterior al 2016, així com quines han sigut les disminucions de cabal produïts en les masses d’aigua (L’Albufera, Xúquer, eixides al mar i recàrrega d’aqüífers) al substituir el reg tradicional pel rec localitzat. 

– És imprescindible l’avaluació ambiental global dels sectors en tràmit o pendents de modernització per tal de conèixer els impactes que aquestes actuacions tindrien en les masses d’aigua, especialment en aquelles que compten amb importants figures de protecció, com l’Albufera i el Xúquer. Dos ecosistemes completament lligats a l’aigua superficial i subterrània, pel que és necessari un estudi complet de la transformació en reg per degoteig de tota la superfície per transformar i l’afecció que això pot tindre en les aigües subterrànies i superficials.  

Aquesta avaluació ambiental ha de ser completa i realitzada prèviament a la realització de les obres, estimant-se no sols la disminució de cabals, per mig dels retorns, que deixaran d’anar a l’Albufera i el Xúquer, sinó altres impactes en el sòl, biodiversitat, canvi climàtic, aqüífers, intrusió salina… 

– L’Albufera necessita una aportació directa d’aigua del Xúquer de bona qualitat no condicionada a la modernització dels regadius. No es pot hipotecar el necessari increment dels cabals de l’Albufera per aconseguir el bon estat ecològic, a la modernització dels regadius de la Sèquia Reial del Xúquer.  

– Els estalvis de la modernització dels regadius han d’anar íntegrament a finalitats ambientals del Xúquer i de l’Albufera amb l’objectiu de compensar els cabals perduts. Per això ha de desaparèixer del Pla Hidrològic la següent referència: “Los recursos excedentes, incluyendo ahorros procedentes de la modernización de regadíos de la Ribera del Júcar, podrán aprovecharse para paliar la sobreexplotación de acuíferos y déficit de abastecimientos del área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja” 

Organitzacions que donen suport: 

– Acció Ecologista Agró 

– ADIRA 

– AEMS – Ríos con Vida 

– Centro Ibérico de Restauración Fluvial 

– CCOO 

– Ecologistes en Acció del País Valencià 

– Fundació Nova Cultura de l’Aigua 

– Intersindical Valenciana 

– Plataforma Ciutadana pel Riu Serpis 

– SEO/BirdLife 

– Turia Verd 

– Xúquer Viu 

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.