Els ingressos dels productors de caqui descendeixen un 16% pese a l’augment del 5% experimentat en els preus percebuts

Proposa LA UNIÓ que es finance la lluita contra els Cotonets i unes normes oficials de qualitat comercial

Els serveis tècnics de LA UNIÓ de Llauradors han elaborat un estudi amb el balanç de la    campanya del caqui on es posa de manifest un descens dels ingressos bruts percebuts pels productors del 16%, malgrat l’increment del 5% en els preus. Les causes obeeixen a una reducció de la producció del 20% respecte a la campanya anterior -unes 340 milions de tones al final és la collita- i a la forta incidència de plagues com cotonets, negreta o mosca blanca, i a la del fong Mycosphaerella, per la proliferació de camps abandonats. Els costos de producció, a conseqüència de l’increment i periodicitat dels tractaments fitosanitaris, han augmentat de manera considerable i en l’estudi de LA UNIÓ es calcula que ho fan entre el 25 i 30% sobre la passada.

Després de les pujades dels costos en aquesta campanya i en la anterior, ja representen de mitjana 2,2 € per cada 100 kg de fruita produïda, però poden arribar fins als 3,10 €/100 kg si es repercuteix sobre la fruita comercial. En aquests moments poden representar ja més del 10% de les despeses totals de cultiu, quan per exemple fa tan sols quatre anys a penes representaven el 3%. LA UNIÓ insisteix que per davall de 0,35 €/kg la viabilitat del cultiu es troba en perill.

També s’ha detectat en aquesta campanya un considerable augment de fruita no apta comercialment sobretot fora de l’àmbit de les cooperatives, la qual cosa ha provocat que la que finalment ha eixit als mercats es reduïsca fins a un 40% en relació a la realment produïda.

Cal assenyalar que els desastrosos resultats econòmics de la campanya 2019 van provocar que molts productors abandonaren o directament arrancaren els arbres de les seues explotacions. Així, mentre el ritme de creixement de sòl cultivat de caqui en la Comunitat Valenciana durant els últims díhuit anys ha sigut del 14% anual, a partir del passat any es trenca aquest creixement, per primera vegada, reduint-se el sòl cultivat en un 3%, després de passar de 16.101 a 15.640 has.

Les dades indiquen que el preu del caqui durant aquesta campanya s’ha situat en origen en una Mitjana de 0,24 €/kg, és a dir un increment mitjà del 5% sobre la campanya anterior. Aquesta pujada de les cotitzacions no ha compensat el descens de la producció, de tal manera que els ingressos bruts totals rebuts pels productors en la campanya se situen prop dels 80 milions d’euros, el que suposa un descens del 16% respecte a la campanya 2019 on es van elevar a més de 95 milions de €.

LA UNIÓ llança una sèrie de propostes per a rellançar el cultiu i una de les més importants fa referència a la lluita contra les plagues. Per això insta la Conselleria d’Agricultura que finance el control contra els diferents Cotonets que afecten el cultiu del caqui, mitjançant la solta de depredadors i parasitoides en els moments de màxima eficàcia.

Així mateix reclama l’organització una normativa oficial, d’obligat compliment, sobre les normes de qualitat comercial del caqui, de tal manera que no siga cada operador comercial qui decidisca arbitràriament i, segons els seus interessos propis, les seues normes de qualitat comercial, provocant destrios abusius de fruita com s’ha comprovat al llarg d’aquesta campanya.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.