En contra dels guetos educatius a l’Alcúdia

La política educativa de l’Alcúdia, de distribució equitativa de l’alumnat, ha estat un exemple a seguir al llarg de més de dues dècades.

De fet, fins i tot, l’actual Decret d’admissió ha estat inspirat en este model

La distribució equitativa de l’alumnat amb necessitats de suport i reforç en els diversos centres. Permet que puguen tindre més ajuda a les aules, facilita la integració social, és model inclusiu, i sobretot evita la creació de guetos.

Guetos educatius i d’infants que a la llarga resulten guetos socials i problemes de convivència ciutadana. El model aplicat durant dècades a l’Alcúdia, i que ara es vol canviar, ha sigut beneficiós tant per a les escoles com per a l’alumnat. Amb necessitats especials i sense elles, que aprenen el valor de la diversitat.

És per tant un model que va en consonància de les directrius pedagògiques i educatives que estableix la legislació. Les decisions consensuades al Consell Escolar Municipal, a la Junta d’Escolarització Municipal i a les reunions de coordinació dels equips directius de la localitat sempre han defensat este model que sovint superava els mínims establerts per l’administració, però que precisament per això s’ha convertit en exemple a seguir.

Ara veiem que este consens s’ha trencat, de manera que eixa distribució equitativa de l’alumnat amb necessitats de suport i reforç no serà possible, abandonant un model d’integració per un altre en el que algunes escoles acumularan més necessitats.

Entenem que els interessos individuals estan pesant més que els col·lectius en estes decisions i que per tant és precís fer palès el desacord amb esta decisió.

Compromís per l’Alcúdia s’ha dirigit a l’alcalde i a la regidora d’educació per tal que duga a terme les accions necessàries per a evitar que es trenque una dinàmica que ha resultat tan exitosa durant molt de temps i que beneficia tant a les escoles com als alumnes, amb necessitats especials o sense elles.

En eixe sentit hem demanat que es duga a terme una reunió amb la Junta d’Escolarització Municipal, que es mantinga una reunió específica amb la inspecció educativa, que s’eleve una petició del Consell Escolar Municipal a la Direcció Territorial i aquelles altres que es consideren oportunes.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.