La Biblioteca de l’Alcúdia custodiarà els fons bibliogràfics de la Federació de Muixerangues

Agustí Vallés, Enric Sorribes, Andreu Salom, Jaume Prats

Este matí s’ha signat un conveni entre l’Alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, i el president de la Federació

Coordinadora de Muixerangues, Vicent Enric Sorribes, per a l’ús i custodia del seu fons bibliogràfic a la Biblioteca Pública Municipal de l’Alcúdia.

A l’acte de signatura, el president de la Federació Coordinadora de Muixerangues i l’alcalde de l’Alcúdia han estat acompanyats per Agustí Vallés, president de la muixeranga Els Negrets de l’Alcúdia -una de les més antigues de la Comunitat Valenciana- i del regidor de Cultura, Jaume Prats.

En este acte, la Federació Coordinadora de Muixerangues es compromet a traslladar a la Biblioteca Publica de l’Alcúdia els fons bibliogràfics de la seua propietat, així com a cedir els nous materials que adquirisca per a augmentar-los.

La Biblioteca Pública Municipal farà un inventari del material i el publicarà a la Xarxa de Lectura Pública Valenciana per a garantir l’accessibilitat de tota la població des de qualsevol punt. Tota la documentació que integra esta cessió, es deixa al servei de la investigació històrica i cultura, el material que els serveis tècnics de la biblioteca consideren més insubstituïble, estarà disponible per a la seua consulta directa a la biblioteca de l’Alcúdia.

Dins de l’acord també es contempla que es dedicarà un espai especial en l’edifici per a consultar les publicacions i revistes especialitzades que parlen al voltant de les muixerangues i les torres humanes.

El contracte civil té una un termini de vigència de 10 anys, al final dels quals s’entendrà prorrogat automàticament per anys naturals.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia