La Biblioteca Valenciana recopila la informació web de la pandèmia de la COVID-19

  • S’arxiven més de dos-cents webs amb informació específica sobre el virus i les seues conseqüències

La Biblioteca Valenciana està duent a terme un seguiment especial des del mes de març passat de les informacions digitals sobre la pandèmia de la COVID-19.

Es realitza una recopilació de més de dos-cents webs de diferents mitjans com ara diaris, xarxes socials d’investigadors, webs de diversos centres d’investigació, hospitals, de la mateixa Generalitat o de les administracions locals amb informació específica sobre la pandèmia. La recopilació es fa periòdicament, per la qual cosa la col·lecció creix de manera contínua.

Aquest rastreig específic sobre la informació relacionada amb el virus s’ha dut a terme dins del projecte de l’Arxiu de la Web Espanyola que lidera la Biblioteca Nacional d’Espanya per a conservar la memòria digital des de 2015.

L’Arxiu de la Web Espanyola es va crear inspirat en ‘Directrices para la preservación del patrimonio digital de la UNESCO’(2003) i amb el suport normatiu del Reial decret 635/2015, de 10 de juliol, pel qual es regula el depòsit legal de les publicacions en línia, la Biblioteca Nacional d’Espanya va començar a capturar pàgines i llocs web espanyols allotjats en el domini .es, així com en altres dominis i subdominis genèrics (.com, .edu, .gob, .org, .net, etc.).

La recol·lecció de pàgines web es fa amb robots rastrejadors que recorren els URL seleccionats prèviament i guarden tot el que troben enllaçat, amb la freqüència, profunditat i grandària que es determine. El resultat d’aquestes recol·leccions web són els arxius web, en què es guarda i es pot consultar el que s’ha recol·lectat. Per a fer-ho, s’utilitza NAS (NetarchiveSuite), una eina de codi obert, mentre que per a rastrejar s’usa el robot Heritrix, creat per Internet Archive, primera organització que va començar a rastrejar i arxivar la web en 1996.

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu col·labora amb aquest projecte des de l’any 2016. Actualment, des de la Biblioteca Valenciana es fa un seguiment sistemàtic de 1.165 recursos de diferent tipus (webs, revistes digitals, blogs, etc.) relacionats amb el nostre territori. Per a cada un, i depenent de la naturalesa dels seus continguts i actualització, s’han fixat diferents àmbits de profunditat (tot el web, només pàgines principals, algunes seccions) o ritme en les captures (diari, setmanal, mensual). La qualitat de les captures és també verificada pels tècnics de la Biblioteca Valenciana, que comproven que s’ha realitzat de manera correcta.

Memòria digital

Una de les missions de les biblioteques de tipus nacional com la Biblioteca Nacional d’Espanya o la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu és la de recollir, catalogar i preservar el patrimoni bibliogràfic del territori del qual en són cap.

Gràcies a mecanismes com el depòsit legal o l’obligació que tenen els editors o productors de lliurar exemplars de les seues obres a les administracions, gran part de la producció bibliogràfica editada en paper o en suports audiovisuals s’ha pogut conservar per sempre a les biblioteques de tipus nacional.

Aquest procediment no serveix per a preservar la memòria digital efímera, documents que, malgrat el seu alt valor informatiu i testimonial sobre les nostres societats, es perdrien per sempre, ja que no tenen corporeïtat física i per a la qual ens serveix el depòsit legal tradicional. És per això que aquest tipus de material es recull a través de l’Arxiu de la Web Espanyola.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.