La EFA La Malvesía aplicarà un innovador model de restauració de agroecosistemas en el polígon de Catadau

L’objectiu passa per reduir l’impacte de la contaminació i afavorir la biodiversitat en zones industrials


El projecte, anomenat “Smart Green Indus Park”, pretén emportar-se a altres municipis de la província

El centre educatiu i de promoció rural EFA La Malvesía continua apostant per un futur verd i sostenible. A través del projecte “Smart Green Indus Park” i en coordinació amb l’empresa Solivent Paisatges i la Fundació FIRE, el col·legi ha creat un model de restauració de agroecosistemas a l’entorn dels polígons industrials que s’aplicarà per primera vegada a Catadau. «El nostre objectiu és enriquir les competències de l’alumnat de Paisatgisme i Medi rural, al mateix temps que millorar els ecosistemes i la seua biodiversitat mitjançant la regeneració de zones degradades», explica José Argente, professor i coordinador del programa.


La primera fase consistirà en la realització d’unes fotos àrees per a analitzar la situació de partida i després, un estudi de la flora i la fauna existents, elaborant així un inventari de les espècies vegetals a través de l’aplicació GeoSiv. En la segona, es farà una elecció de plantes autòctones per a la restauració ecològica i un disseny de les cinc unitats del polígon, convertint-lo en un anell verd.

En la tercera fase, s’executarà la plantació de, almenys, una unitat del disseny i paral·lelament, es duran a terme tallers per a realitzar diferents estructures que servisquen com reservorio d’ocells, ratapinyades i diferents insectes. En la fase final, s’avaluaran les accions mitjançant presa de fotos posteriors a l’actuació, mostrejos de fauna i flora i adquisició de competències per part d’alumnes i professors.

Tot això, es farà utilitzant una metodologia de treball basada en la innovació per a donar una solució verda a una àrea d’impacte visual utilitzant un cas real que combinarà planificació, execució i avaluació, amb una única meta: la de reverdir un polígon industrial i compatibilitzar aquests espais com a corredors de biodiversitat. «La idea és que hi haja un anell que envolte tot el polígon industrial i reduïsca el seu impacte ambiental.

Aquest model volem exportar-lo a qualsevol nucli productiu. És una manera d’implicar les empreses en la reducció de la petjada de carboni. A més, aquest programa s’integra dins del KA3 Urban Greening que la EFA La Malvesía està desenvolupant a nivell europeu al costat d’altres entitats», sentència Argente.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia