La Unitat d’Hospitalització a domicili de la Ribera incorpora una infermera gestora de casos

La Unitat d’Hospitalització a domicili de la Ribera incorpora una infermera gestora de casos per a pacients crònics complexos i pal·liatius

Ha permés reduir un 90% el reingrés d’estos pacients a l’Hospital d’Alzira per complicacions en el seu estat de salut

Es tracta de pacients que tenen múltiples patologies, que es troben en una situació de fragilitat i que freqüenten contínuament els serveis sanitaris

La infermera gestora permet realitzar un abordatge integral del pacient, evitant-li desplaçaments innecessaris, disminuint els temps d’espera i millorant la comunicació amb els professionals sanitari

La Unitat d’Hospitalització a Domicili ( UHD) de l’Hospital Universitari de la Ribera ha incorporat la figura de la infermera gestora de casos a la seua cartera de serveis.

Des del darrer mes de gener, esta professional s’encarrega de l’abordatge dels pacients crònics complexos d’altes necessitats i dels pacients amb cures pal·liatives.

S’entén com a pacient complex d’alta necessitat aquell que presenta múltiples patologies (pluripatologia), que es troba en una situació de fragilitat i que freqüenta contínuament els serveis de salut.

D’esta manera, la infermera gestora de casos realitza un abordatge integral d’este tipus de pacients, davant els quals apareix com a únic referent, ja que s’encarrega de coordinar els diferents nivells assistencials (Atenció Primària i Hospital) i els professionals sanitaris dels quals depén el pacient.

Així, s’evita al pacient desplaçaments innecessaris als serveis de salut, se li estalvien temps d’espera i es millora el seu accés i comunicació amb els diferents professionals sanitaris.

Només 55 ingressos en huit mesos

Comenta la notícia