L’Acadèmia Valenciana de la llengua convoca ajudes a l’ús del valencià

AVL

L’Acadèmia Valenciana de la llengua convoca ajudes a l’ús del valencià en les emissores locals de ràdio, en les revistes d’investigació i en les revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal.

L’AVL ha volgut afavorir des de la seua creació la presència i la difusió de la nostra llengua en tots els àmbits i en 2005 va encetar una línia de subvenció destinada al «foment del valencià en els mitjans de comunicació».

La convocatòria del 2005 es va centrar en les publicacions escrites de caràcter local o comarcal, o de temàtica especialitzada, i l’any 2006 es va ampliar també a la radiodifusió. L’excel·lent resposta obtinguda i la percepció que les ajudes són un bon instrument per a promoure el dinamisme del valencià en les publicacions, especialment en les de caràcter no lucratiu, han animat l’Acadèmia Valenciana de la Llengua a convocar estes ajudes al llarg de dèsset exercicis pressupostaris. 

Per a poder dur a terme estes iniciatives, l’Acadèmia ha habilitat enguany una línia de subvenció per un import de 50.000,00 € que permeten atorgar una ajuda econòmica per un import màxim de 2.500,00 € per beneficiari en cadascuna de les modalitats.

La convocatòria se centra exclusivament en les publicacions d’editors que no tenen caràcter empresarial i que estan sostingudes, principalment, per associacions sense ànim de lucre, en coordinació en matèria de promoció del valencià amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Poden optar a l’ajuda: a) les revistes d’investigació. Les ajudes es destinaran a abonar les despeses d’impremta o de distribució de les publicacions d’investigació, escrites en valencià (exclosa la publicitat) almenys en un 60%. Si la revista es publica en un municipi de predomini lingüístic castellà el percentatge es reduïx al 30%; b) les revistes escrites de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal. Les ajudes es destinaran a abonar les despeses d’impremta o de distribució de les publicacions de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal, escrites en valencià (exclosa la publicitat) almenys en un 60%. Si la revista es publica en un municipi de predomini lingüístic castellà, el percentatge es reduïx al 30%, i c) les emissores locals de ràdio. Les ajudes es destinaran a retribuir els periodistes, locutors i col·laboradors que estiguen contractats per les emissores que emeten en valencià almenys un 75% de la programació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 20 d’abril del 2022 (inclòs). Les sol·licituds s’han de presentar necessàriament a través de mitjans electrònics, accedint a la seu de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua https://www.avl.gva.es/seuelectronica, tràmit «Sol·licitud de subvenció convocada en el DOGV»

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia