L’Ajuntament de Massanassa dona inici al Programa Municipal de Reforç Escolar

El principal objectiu és aconseguir que l’alumnat derivat dels centres educatius de la localitat desenvolupe autonomia i sentit crític per a facilitar la seua transició al següent curs escolar.

L’Ajuntament de Massanassa, a través de l’Àrea d’Educació, dona inici a una nova edició del Programa Municipal de Reforç Escolar i d’acompanyament educatiu a l’alumnat de primària i secundària matriculat en els centres escolars del municipi.

El començament del servei tindrà lloc la primera setmana d’octubre i s’estendrà durant tot l’any fins a la seua finalització el 15 de juny de 2023.

El present programa té com a objectiu principal ajudar en la transició de canvi per al següent curs escolar, aconseguint que els alumnes/as desenvolupen estratègies educatives que promoguen l’abast de les seues metes escolars i el seu benestar a nivell personal, buscant en tot moment que desenvolupen l’autonomia i socialització a través del joc i de l’aprenentatge positiu.

Per a això, s’atendrà de manera integral a cada alumne/a derivat de cada centre educatiu de Massanassa, individualitzant la intervenció el màxim possible i adaptant-la a cada cas, sempre fent a la família partícip de tot el procés i establint una comunicació directa sobre el procés de seguiment amb el centre educatiu, tutors/as i altres professionals del centre. Això es farà a través d’un informe trimestral on es destaquen diversos indicadors i en quin grau s’han complit en cada cas.

La metodologia no consistirà únicament a impartir continguts o repassar aquells ensenyats en els centres escolars, sinó a preparar als xiquets, xiquetes i adolescents perquè siguen capaces d’aprendre i interioritzar continguts, destacant l’autonomia personal i el desenvolupament del sentit crític.

Per a aconseguir-ho, el Projecte de Reforç Escolar de Massanassa es compon de diferents metodologies, estratègies i eines programades i impartides per professionals de l’àmbit de l’educació.
“Aquest programa es realitzarà després de les seues classes escolars i amb ell volem oferir un suport educatiu extra a aquells alumnes que més el necessiten, així com a les seues famílies”, afirma Paco Comes, alcalde de Massanassa. “És molt important treballar en comú al costat de l’equip directiu, tutor i orientador de cada centre perquè són ells els que ens identifiquen les necessitats més destacades de cada classe i curs escolar”, afig Menges.

Els grups i horaris s’estructuraran de la següent forma: quatre grups de 10 places cadascun, dividits segons el curs escolar. Així, els dilluns i dimecres de 17 a 18:30h serà de 1r a 3r d’Educació Primària, i els dimarts i dijous en el mateix horari de 4t a 6é d’Educació Primària. Per a l’alumnat de l’ESO, serà els dilluns i dimecres de 18.45 a 20:15h per a 1r i 2n d’ESO, sent els dimarts i dijous en el mateix horari per a 3r i 4t d’ESO. Les sessions es realitzaran a l’Escola d’Adults de Massanassa.

Comenta la notícia