Les ajudes per al lloguer d’habitatges es poden sol·licitar fins al 17 de juny

L’Ajuntament destina 3,2 milions d’euros per a esta convocatòria que, segons les seues bases, pondera a les persones majors de 65 anys i menors de 35 anys

L’ajuda pot cobrir el 40% de la renda del contracte de lloguer d’un habitatge, fins a un màxim de 3.600 euros i es pot accedir a esta subvenció quan el nivell d’ingressos de la unitat de convivència no siga superior a 29.400 euros a l’any

En el cas de les famílies nombroses de categoria especial o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65% el nivell d’ingressos per a accedir a les ajudes s’amplia fins als 42.000 euros

L’Ajuntament de València ha obert hui el termini per a sol·licitar les subvencions municipals destinades a ajudar als qui abonen mensualment un lloguer d’habitatge o habitació. Esta convocatòria, que compta amb un pressupost total de 3.200.000 euros, pondera a majors de 65 anys i menors de 35, que poden rebre ajudes de fins a 300 euros al mes, i de fins a 150 euros al mes en el cas de lloguer d’habitació.

Segons les bases d’esta convocatòria, publicades ahir en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), per a rebre estes ajudes el nivell d’ingressos de la unitat de convivència, referits a l’exercici 2023, com a regla general hauran de ser de 29.400 euros. En el cas de famílies nombroses de categoria general o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%, el llindar serà de 33.600 euros. Per a les famílies nombroses de categoria especial o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65% el llindar se situa en els 42.000 euros.

Quant a l’import de les ajudes, cal destacar que en el cas de lloguer d’habitatge, consistirà en el 40% de les mensualitats fins a aconseguir un màxim de 3.600 euros anuals per persona beneficiada. Per a les ajudes pel lloguer d’habitació, l’import màxim se situa en els 1.800 euros anuals.

Enguany, podran acollir-se a l’ajuda les persones que tinguen un contracte d’arrendament d’un habitatge o d’un contracte d’arrendament d’una habitació. En el cas del contracte de lloguer d’un habitatge, que haurà de tindre una duració mínima d’1 any, el preu haurà de ser igual o inferior a 750 euros, de manera que s’ha ampliat el llindar per a rebre l’ajuda un 7% respecte a la convocatòria de l’any passat que era de 700 euros. En el cas de lloguer d’una habitació, el preu haurà de ser igual o inferior a 375 euros mensuals, quan l’any passat es va situar en 300 euros mensuals amb d’una duració mínima d’1 any.

Cal recordar que poden sol·licitar les ajudes, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, totes les persones residents en el terme municipal de València que estiguen empadronades a la ciutat almenys amb 6 mesos d’antelació a la data de finalització de termini de presentació de sol·licituds i que manquen d’un habitatge en propietat o en usdefruit.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.