Les proves d’accés a la Universitat 2020-2021 es realitzaran els dies 8, 9 i 10 de juny

Les proves extraordinàries seran els dies 6,7 i 8 de juliol

Les proves d’accés a la Universitat (PAU) del curs 2020-2021 per a l’alumnat que estiga en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny o tècnic esportiu superior, es realitzaran els dies 8, 9 i 10 de juny , en convocatòria ordinària, i els dies 6,7 i 8 de juliol, en convocatòria extraordinària.

Així ha sigut acordat per la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, presidida per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i de la qual també formen part la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les universitats públiques valencianes.

La Comissió també ha acordat que els exàmens es realitzen als campus universitaris i altres llocs alternatius depenent de la ubicació dels tribunals.

L’estructura i optativitat en els exàmens es manté igual que en el curs passat, és a dir, amb una única opció de preguntes i optativitat màxima en les respostes.

Respecte al calendari complet de les proves i les dates d’inscripció a aquestes, encara no han sigut aprovats per la Comissió.

Fases de les proves

La primera fase obligatòria continuarà constant de cinc exercicis. En concret, es tracta de l’assignatura de lliure configuració autonòmica: Valencià, i de les assignatures troncals generals de segon de Batxillerat que haja cursat l’alumne, és a dir: Castellà, Història d’Espanya, Idioma Estranger i una de les quatre assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II).

La nota d’accés serà la mitjana ponderada establida per normativa: el 60% per a la qualificació final de Batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. S’entendrà que es reuneixen els requisits d’accés quan el resultat d’aquesta ponderació siga igual o superior a 5 punts.

Cada estudiant podrà presentar-se a la fase voluntària per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts, a un màxim de 4 assignatures, cursades o no cursades, a triar entre les assignatures troncals d’opció, les troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat diferents de la troncal general amb vinculació amb la modalitat de Batxillerat de la qual s’examina en la fase obligatòria o també els idiomes estrangers diferents del que s’examina en la fase obligatòria.

Perquè la qualificació d’una assignatura pondere i servisca per a augmentar la qualificació en l’admissió, haurà de ser igual o superior a 5, tant si és de la fase voluntària com si és la troncal general de modalitat de Batxillerat de la fase obligatòria.

Horaris de les proves

En concret, els horaris de les proves que es realitzaran al juny i juliol de 2021 queden establits de la següent manera: el 8 de juny, i el 7 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes realitzaran de 9.30 a 11.00 hores l’examen d’Història d’Espanya; d’11.45 a 13.15 hores la prova de Valencià; de 15.30 a 17.00 hores la prova d’Economia d’Empresa o Biologia o Arts Escèniques II; i de 17.45 a 19.15 hores la prova de Física o Història de l’Art.

Quant a la segona jornada, que tindrà lloc el 9 de juny, i el 7 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes s’examinaran de Castellà entre les 9.30 i les 11.00 hores; d’Inglés, entre les 11.45 i les 13.15 hores; de Química o Geografia o Disseny entre les 15.30 i les 17.00 hores; i de Dibuix Tècnic II o Grec II o Geologia, entre les 17.45 i les 19.15 hores.

Finalment, en la tercera jornada, que serà el 10 de juny, o 8 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, l’alumnat realitzarà les proves de Matemàtiques II o Llatí II o Fonaments de l’Art II, entre les 9.30 i les 11.00; Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, entre les 11.45 i les 13.15 hores; Història de la Filosofia o Cultura Audiovisual II i Alemany, Francés o Italià, entre les 15.30 i les 17.00 hores.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.