L’Hospital La Fe realitza 415 estudis genètics per a millorar el tractament del càncer de pulmó

La Unitat de Biologia Molecular centra la seua activitat en el diagnòstic molecular del càncer


Aquests diagnòstics permeten personalitzar el tractament dels pacients sobre la base de les característiques genètiques del tumor

El càncer de pulmó és el segon càncer més freqüent en homes i, després del de pròstata i el tercer en dones, després del càncer de mama i el colorectal

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe diagnostica anualment al voltant de 250 nous casos de càncer de pulmó, dels quals aproximadament la meitat són en estadi avançat.

Segons les últimes dades disponibles, el càncer de pulmó representa el 12% dels casos nous de càncer diagnosticats en la Comunitat Valenciana (2.732 casos). En homes, és el segon càncer més freqüent, després del de pròstata i el tercer en dones, després del càncer de mama i el colorectal.

En els últims anys l’atenció als pacients amb càncer de pulmó ha experimentat importants avanços permetent personalitzar el seu tractament sobre la base de les característiques genètiques del tumor. En aqueix sentit la Unitat de Biologia Molecular de l’Hospital La Fe compta amb un laboratori en el qual es realitzen estudis genètics que ajuden al diagnòstic molecular i permeten personalitzar al màxim els tractaments dels pacients.

Monitorar la resposta al tractament

En aquest laboratori, en 2021, es van realitzar 415 estudis genètics. “Aquests estudis que es realitzen mitjançant tecnologies d’alt rendiment i noves aproximacions com són la seqüenciació massiva (NGS), tècniques ultrasensibles (PCR digital) o l’ús de biòpsies líquides; totes elles permeten millorar el diagnòstic, establir el risc individual o pronòstic, i predir i/o monitorar la resposta al tractament oncològic”, explica la doctora Sarai Palanca, facultativa especialista d’aquesta unitat i responsable de la línia de treball de Dianes Terapèutiques en el Tumor sòlid.

Així mateix, aquestes proves, que es realitzen principalment en els estadis més avançats de la malaltia, afig la doctora, “són d’una elevada complexitat tècnica i interpretativa i requereixen de personal altament qualificat. En el càncer de pulmó, els estudis moleculars realitzats mitjançant seqüenciació massiva rendeixen una gran quantitat de dades o perfils genòmics que requereixen una minuciosa revisió, verificació i interpretació per part de facultatius especialitzats per a aconseguir un maneig personalitzat de cada pacient, en funció de les característiques moleculars del seu tumor”.

Després del diagnòstic, és necessari oferir les majors possibilitats de tractament als pacients. “Els tractaments aprovats són pocs, per la qual cosa és necessari donar un accés ràpid als fàrmacs a través dels assajos clínics” explica el doctor Oscar Juan, oncòleg mèdic de l’Hospital La Fe.

El Servei d’Oncologia Mèdica i la Unitat de Biomarcadores i Medicina de Precisió (UBiMP) de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe són referents en investigació en càncer de pulmó, tenint en l’actualitat 75 assajos clínics oberts, 32 d’ells amb reclutament actiu, per a oferir als pacients la millor opció terapèutica a cada moment de la malaltia. “Gràcies al diagnòstic molecular, ara entenem que el càncer de pulmó ja no és una sola malaltia, sinó diferents malalties que assentisquen en el pulmó i ens permeten tractar-les de manera individualitzada i més eficaç” apunta el doctor Oscar Juan.

“Els assajos clínics són una oportunitat per als pacients en oferir-los un tractament nou. La Unitat de Tumors Toràcics del Servei d’Oncologia Mèdica ha participat en tots els assajos clínics que han canviat la pràctica clínica. Hem pogut oferir tractament dirigits i amb immunoteràpia 4-5 anys abans de la seua aprovació. Sens dubte, hui hi ha pacients vius gràcies a que van poder accedir a aquests tractaments a través d’un assaig clínic” afig.

La Unitat de Biologia Molecular de l’Hospital La Fe

La Unitat de Biologia Molecular, pertanyent al Servei d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Universitari i Politènic La Fe, centra la seua activitat assistencial en el diagnòstic molecular del càncer, prestant servei tant al propi centre com a uns altres de la Comunitat Valenciana i de la resta d’Espanya.

Aquesta Unitat és l’única del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana que compleix amb els requisits establits per la Unió Europea en la realització de determinacions moleculars per al diagnòstic del càncer. Així, es va acreditar segons la norma UNE-EN ISO 15189 en 2018, convertint-se en el laboratori clínic nacional amb major abast i volum d’activitat en estudis moleculars en càncer acreditats per la ENAC mitjançant tecnologies d’última generació. Enguany, en l’última auditoria ha renovat l’acreditació i ampliat l’abast d’aquesta, ratificant la constant actualització metodològica i el compliment dels estàndards de la citada norma.

Tendència descendent en homes i ascendent en dones

Segons dades del Sistema d’Informació sobre Càncer de la Comunitat Valenciana, el càncer de pulmó és més freqüent en homes (1.969 casos nous, el 72% de tots els casos de càncer de pulmó) que en les dones (763 casos i 28% del total de casos).

Quant a l’evolució de la incidència en càncer de pulmó en la Comunitat Valenciana, des de 2006 a 2020, en els homes les taxes d’incidència disminueixen des de 2018, mentre que en les dones s’aprecia una tendència ascendent des de 2008 fins a 2014 i es mantenen estables des de llavors.

Respecte a la mortalitat, el càncer de pulmó és la primera causa de mort per càncer en homes (1.942 morts i 27% de les morts per càncer) i la tercera en dones (613 morts i 13% de les morts per càncer), després del càncer de mama i el càncer colorectal.

D’aquesta manera, la taxa de mortalitat és quatre vegades major en homes (84,42 per 100.000) que en dones (21,87 per 100.000). No obstant això, malgrat aquesta diferència entre sexes, la mortalitat per càncer de pulmó en les dones presenta una tendència ascendent, mentre que en els homes s’observa una marcada tendència descendent.

Finalment, s’observa una millora en la supervivència per a tots dos sexes, passant de 11,6% a 16,4%, i és similar a l’estimada a Espanya i a Europa.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.