MANIFEST 25 NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa insuportable, enguany amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats; i de 9 menors, a més dels assassinats que estan encara en investigació. Aquestes morts són la màxima representació de la violència masclista que, sotmetent les dones en tots els àmbits de la seua vida, representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que assumeix com a natural la desigualtat, organitza la societat classificant jeràrquicament les tasques, considera les tasques de cura responsabilitat de les dones, resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes.

Les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les desigualtats socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions, malgrat la progressiva conscienciació, no minven, i fan evident que a banda de les adhesions i manifestacions necessàries per mostrar el rebuig, són necessaris compromisos i accions coherents amb les dimensions i la transcendència del problema.

Per tant, manifestem la nostra preocupació pels possibles errors comesos pel sistema institucional, que eviten que una dona que haja denunciat maltractament reste sense l’ajuda necessària per a la seua protecció per falta de mitjans, formació o coordinació dels responsables de procurar-li-la.

També ens preocupen els models de relacions afectiu-sexuals difosos sovint als mitjans de comunicació i a les xarxes. La pornografia és consumida en aquests moments habitualment per adolescents menors de quinze anys i recórrer a la prostitució com a forma de satisfacció sexual és habitual entre els joves de menys de trenta anys que es converteixen així en còmplices de la cosificació, la tracta i l’explotació sexual de les dones (actualment estem entre els tres Estats al món amb més prostitució). 

Els Ajuntaments, per ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social. En aquest sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen. Hem de seguir lluitant ja que som l’administració més propera a la ciutadania. 

És per tot això que aquest Ajuntament:

  1. Manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de reconeixement on es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat, al temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d’aquesta violència, manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors.
  1. Insta al Govern de l’Estat a que desenvolupe la legislació necessària per a incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al Conveni d’Istanbul.
  1. Exigeix al Govern de l’Estat el desenvolupament Pressupostos Generals de l’Estat amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la normativa.
  1. Declara el seu compromís d’ampliar i continuar fent de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat, una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de tindre un caràcter pedagògic i transformador i tenir-ho en compte a l’hora de planificar les accions de totes les regidories, cosa que s’ha de fer sempre amb perspectiva de gènere (tenint present com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la ciutadania, i que en la pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones).
  1. Insta al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament del Pacte d’Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés.
  1. Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, el nostre Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l’entitat organitzadora utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari.
  1. Instem a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura i que revisen els protocols d’actuació.
  1. Declarem el nostre terme municipal espai contra la tracta de persones i l’explotació sexual, com ja férem el 16 de març de 2016 en adherir-nos a la Xarxa de Ciutats Lliures del Tràfic de Dones i Menors destinats a la Prostitució. I per això dins les nostres competències, hem desenvolupat i continuarem desenvolupant campanyes perquè aquesta greu violació dels drets humans desaparega, proporcionem i proporcionarem ajuda a les dones objecte de la tracta i/o explotació sexual i continuarem fent campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Ens comprometem a continuar donant formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder actuar correctament.
  1. Instem el Govern d’Espanya a incloure l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu perquè siga coeducador.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.