Museros avança en el Pla Jove 2021-2023

1683_3681_ayto_museros1 (1)

L’Ajuntament definirà les accions per a fer front a les principals problemàtiques

L’Ajuntament de Museros començarà la segona fase per a elaborar el Pla Jove 2021-2023. En aquesta segona fase es definiran les accions per a respondre a les problemàtiques i necessitats detectades en els joves de la localitat.

“És important escoltar els nostres i les nostres joves. Des de Museros, ens comprometem a impulsar tot tipus d’accions per a millorar la seua qualitat de vida“, assegura Cristina Civera, alcaldessa del municipi.

Durant el segon semestre de 2021, es va dur a terme un diagnòstic detallat de les principals problemàtiques de la població jove, i per a això, des del consistori es van realitzar enquestes entre les persones entre 12 i 30 anys, per a conéixer la seua situació. El diagnòstic es va estructurar en cinc grans apartats: anàlisi socioeconòmica, respostes oberta sobre els problemes que identificaven les persones joves, un bloc de salut mental i un altre bloc sobre violència de gènere i visibilitat LGTBI.

Les principals preocupacions de la joventut del municipi van ser la cerca d’ocupació, la falta d’espais d’oci, les faltes de respecte vinculades amb comportaments d’intolerància, els obstáculs d’emancipar-se i la salut mental.

En l’àmbit municipal, en canvi, les qüestions més destacades van ser les relatives a la falta d’espais i activitats d’oci, assumptes vinculats al fet que no es puga cursar Batxillerat a Museros, deficiències en el transport público i la brutícia o la falta de iluminación d’algunes zones del municipi.

“Fer una escolta activa és imprescindible per a detectar què li interessa a la nostra població jove. Aquest projecte ens ha permés conéixer la perspectiva que tenen del nostre municipi“, assegura Némesis Cardona, regidora de Joventut.

Per a donar resposta a les necessitats detectades, l’Ajuntament definirà en la segona fase les activitats concretes per a fer front a totes les problemàtiques. Per a això, es comptarà amb una persona experta en la matèria i es duran a terme dinàmiques participatives adaptades a la temàtica que es vol treballar. De moment, moltes de les preocupacions i necessitats que s’han transmés ja s’estan resolent, per exemple, amb les visites guiades de l’IES al Espai Jove, la joventut ha pogut saber que Museros compta amb diferents espais d’oci a més d’aquest.

La primera qüestió que abordarà Museros serà la salut mental el pròxim 8 d’abril. El calendari previst per a aquesta fase del Pla Jove s’organitzarà en dos blocs: de març a juliol i de setembre a desembre de 2022.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia