Museros instal·la lones de sombraje al parc de la Música

L’actuació s’ha executat gràcies a les subvenció de més de 50.000 euros rebuda del Pla d’Inversions de la Diputació de València

L’Ajuntament de Museros, a proposta de la Regidoria de Cultura i Promoció Lingüística, en coordinació amb la Regidoria d’Urbanisme i Infraestructures, i amb el finançament de la Diputació de València gràcies al Pla d’Inversions 2020-2021, ha executat l’obra de subministrament i instal·lació d’una zona d’ombra al parc de la Música.

L’actuació consisteix en la instal·lació de huit bàculs sobre sabates de formigó i lones en altura, amb la finalitat de crear un espai que minimitze l’impacte solar.
L’import subvencionat ascendeix a 53.226,99 euros, que inclouen tant l’obra com la redacció de projecte i direcció d’obra.

La regidora de Cultura, Sonia García, comenta que “el parc de la Música és un espai públic de molt d’ús, tant a nivell diari com de punt de referència d’actuacions musicals i de diversa índole cultural en diferents èpoques de l’any. Per tant, amb aquesta actuació es podrà donar major utilitat al parc en les èpoques en què faça més calor, reduint l’impacte del sol”.

El regidor d’Urbanisme, Vicente Pérez, manifesta la necessitat “de continuar efectuant inversions que milloren els espais públics, amb la finalitat de donar diferents usos, sempre sota la visió d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS), inversions que garantisquen una vida de la inversió a llarg termini”.
L’alcaldessa de Museros, Cristina Civera, recalca la necessitat de “continuar invertint en benefici de la majoria. Millorar els espais públics és una màxima d’aquest equip de govern, tant a nivell d’inversions com de programes i activitats, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de totes les veïnes i tots els veïns de Museros”.

Des del consistori insisteixen en la necessitat de donar bon ús al mobiliari en la via pública, ja que en definitiva les inversions que s’efectuen es fan amb diners públics, que és de totes i tots.

Comenta la notícia