Per un dic de Menera públic i verd

Els Terrenys coneguts com el Dic de Menera estan situats enfront de la platja de Port de Sagunt i tenen una superfície de més de 60.000 metres quadrats. Aquest gran espai sense edificar i que està en primera línia de platja es va generar després de la construcció de l’embarcador de Port de Sagunt a principis del segle XX, autoritzat a la Companyia Minera de Sierra Menera l’any 1902.

Ara, aqueixos terrenys estan amenaçats per la proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica d’efectuar una partió i excloure’ls del Domini Públic Marítim Terrestre. En conseqüència, hem iniciat una campanya de recollida de ferms per tal d’aconseguir que el Dic seguisca un espai públic i verd per a tota la ciutadania.

Com venim defensant des de fa anys, el MALECÓ ha de ser Públic i verd. Molts són els arguments que ens donen suport i volem exposar-los de manera resumida en aquest manifest obert a tota la ciutadania.
Com diu la Llei de Costas un dels seus principis és eliminar la possibilitat d’adquirir la propietat dels terrenys guanyats a la mar ja que aquestes actuacions proporcionen sovint cobertura a operacions d’especulació immobiliària, i van en detriment del domini públic. La llei deixa claríssimament clar en el seu articulat que, no podran existir terrenys de propietat diferent a la pública d’aquesta mena de terrenys.

Són de sobres coneguts pel Ministeri i la Demarcació de Costas els forts interessos econòmics sobre aquests terrenys dels quals ja es va intentar una sol·licitud de preu just, per import de més de 100 milions d’euros. Estem parlant de més de 60.000 metres quadrats de sòl en primera línia de Costa. La seua aprovació podria propiciar un greu cas d’especulació urbanística en terrenys que són Domini Públic, precisament tot el contrari del que persegueix la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costas. És una partió feta a mida d’interessos privats que res té a veure amb la defensa de l’interés general.
Aquesta proposta de partió és la mateixa que va intentar dur a terme el Ministeri l’any 2014 i que es va anul·lar per la Sentència de l’Audiència Nacional el 5 de juny de 2018. Per tant, no existeix cap raó que justifique dur a terme una proposta que ha sigut rebutjada pels Tribunals.

No hi ha explicació tècnica possible ni creïble que puga defensar gens ni mica l’exclusió del Domini Públic Marítim Terrestre (DPMT) d’aquests terrenys quan es deixen dins del DPMT diversos edificis d’habitatges a l’Oest d’aquesta parcel·la i més d’1 Km de vials i voreres que discorren per l’Av. del Mediterrani del Port de Sagunt.
La mateixa llei de Costas estableix a més que l’objectiu de l’existència de la zona de domini públic marítim terrestre i de les seues zones de servitud és també el de possibilitar una adequada protecció ambiental a la franja litoral. Per això, és necessari garantir que es preserven aquelles àrees existents, sobre les quals siga possible una restauració ambiental apropiada, com és el cas de l’àrea que ens ocupa, amb una superfície apta per a una coberta vegetal d’espècies autòctones, que puga ser garant d’aquesta protecció i que exercira al seu torn, de corredor biològic amb els ecosistemes dunares costaners.

L’Organització Mundial de la Salut, en un recent informe, considera que els espais verds urbans són imprescindibles pels beneficis que aporten en el benestar físic i emocional. Els espais verds regulen la temperatura i la humitat. Produeixen oxigen i filtren la radiació, a més absorbeixen els contaminants i esmorteeixen els sorolls. I més enllà del seu valor intrínsec, és la seua dimensió simbòlica la que també els converteix en llocs benvolguts.
Per tot l’anterior, els terrenys en els quals la Demarcació de Costas planteja aquesta partió, per les seues propietats i situació, compleixen les característiques per a convertir-se en una àrea de referència per a la ciutadania del municipi i no sembla assenyat, per part de la Demarcació de Costas, privar-li de l’oportunitat de disposar d’un espai públic per al seu gaudi.

L’expedient de partió dels béns de *DPMT en aquest tram de costa d’uns 400 metres de longitud, al nord de Port de Sagunt, en el front de la finca registral 37.075, foli 27, en el registre de la propietat número 1 de Sagunt no compleix totes les garanties necessàries com ha manifestat l’Ajuntament de Sagunt i diversos col·lectius que han presentat al·legacions contra aquest projecte per vulnerar la Llei de Costas, el seu Reglament i la Constitució Espanyola.
Per tot l’anteriorment exposat, els sotasignats sol·licitem, al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic:
Que procedisca a l’anul·lació d’aquesta proposta de partió i a la recuperació dels terrenys situats en Domini Públic Marítim Terrestre.

Que, en virtut de les competències de l’Administració de l’Estat recollides en la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costas, es procedisca, a l’elaboració i execució d’un projecte de protecció, regeneració, defensa, conservació i ús del domini públic marítim-terrestre en aquests terrenys. Que aquest projecte s’elabore juntament amb la resta de les administracions implicades i que tinga com a prioritats l’ús públic i la seua regeneració com a espai natural.

Des de Acció Ecologista-Agró, considerem que no hi ha explicació tècnica possible que puga defensar l’exclusió del Domini Públic Marítim Terrestre d’aquests terrenys, com queda àmpliament fonamentat en les al·legacions presentades. Però a més, és imprescindible garantir que es preserven les àrees existents sobre les quals siga possible una restauració ambiental apropiada, com és el cas del Dic, que exercisca al seu torn de corredor biològic amb els ecosistemes *dunares existents.

Des de la Federació Veïnal de Sagunt proposem un “Dic públic i verd” perquè és imprescindible transformar el Dic en una zona verda naturalitzada i millorada ambientalment per al gaudi de la ciutadania. A més aquesta és una reivindicació històrica de la nostra federació que portem realitzant molts anys.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.