Quart de Poblet instal·la dispositius smart city per a monitorar els desplaçaments

Quart_de_Poblet_-_Ayuntamiento_6

-Les cambres, dotades d’intel·ligència artificial, són mòbils i estan integrades en el mobiliari urbà

-Permetran redistribuir el trànsit, fomentar la mobilitat sostenible, reduir el temps dels desplaçaments i previndre accidents , així com augmentar la seguretat.

Un dels objectius de Quart de Poblet és avançar-se a les previsions de l’ONU que assenyalen que, en 2050, les cambres intel·ligents seran part fonamental i quotidiana de la ciutadania.

L’Ajuntament ha desplegat cambres en diferents punts de la localitat que compten amb potents algorismes que detecten en les imatges elements com la matrícula de vehicles, la seua marca, model, color i tipus. Identificaran quantes bicicletes, motos, turismes, furgonetes, camions, autobusos, vehicles de recollida de residus o de neteja viària transiten diàriament pels seus carrers, així com la seua altura i longitud. També distingeixen plaques indicadores de tara i MMA, remolcs i semiremolcs, mercaderies perilloses i mercaderies descarregades en la via pública, així com la caracterització de vianants. Així mateix, es coneixerà el pesatge de vehicles en marxa i si tenen o no sobrepés que puguen deteriorar el paviment.

Aquest sistema té un paper fonamental en l’estratègia de mobilitat local, ja que permet analitzar patrons i comportament sobre el trànsit, conéixer al detall les hores punta i redistribuir el trànsit de vehicles amb la finalitat de disminuir, tant el temps d’arribada a punts concrets com la prevenció d’accidents. Les cambres, la utilització de les quals s’ajusta al Reglament General de Protecció de Dades, faciliten les tasques de seguretat i ofereixen grans prestacions fins i tot en llocs amb poca visibilitat.

Un dels objectius que pretén assegurar aquest tipus de sistemes està alienat amb la meta d’una smart city. És a dir, es busca millorar les condicions i la qualitat de vida dels ciutadans

Els avantatges d’implementar les càmeres estarien enfocades, principalment, a l’optimització de la seguretat, a captar conductes incíviques i l’agilitació del trànsit.

Els últims estudis són molt positius. El 58% dels veïns i veïnes de Quart de Poblet es desplacen a peu o amb bicicleta. La conscienciació ciutadana, les polítiques que donen prioritat al vianant, afegit a la implantació dels pàrquing dissuasius gratuïts que envolten la localitat han permés aconseguir aquestes xifres que s’espera seguisquen en augment. En diferents punts de la localitat ja hi ha instal·lats una sèrie de panells que informen en temps real sobre qüestions relatives al trànsit. Tot això amb la finalitat d’incrementar la mobilitat sostenible.

Tot aquest gran volum d’informació multimodal en temps real es processarà en un centre de control a través d’un sistema d’Intel·ligència Artificial de trànsit basat en algorismes de deep learning, xarxes neuronals i visió artificial.

El centre Smart City de Quart d Poblet, el cervell de la qual tencológico se situa en l’edifici de L’Estació, permet també altres funcions. Gràcies a les tècniques més innovadores s’aconsegueix un municipi sostenible, digitalitzat i ecològic al servei de la ciutadania, que podrà accedir a molts de les dades que diàriament es recullen, ara actualitzats al minut. Es monitoraran emissions de C02 per a actuar aplicant mesures que reduïsquen els nivells de contaminació.

La ciutadania podrà saber la qualitat de l’aire, consultar estadístiques de les dades en els OPIS i en la web o buscar aparcament a través d’una App. El monitoratge del reg per degoteig distribueix l’aigua segons les necessitats de cada àrea pel qual s’optimitzarà l’ús hídric. Això permetrà, per exemple, que si un dia ha plogut, el reg no s’active. L’enllumenat domotizado LED, amb equips per al monitoratge, aconseguirà que els fanals només s’encenguen quan siga necessari amb el consegüent estalvi energètic.

En definitiva, el centre Smart City aconsegueix millorar la qualitat de vida, la competitivitat i l’eficiència en els serveis urbans centralitzant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en un edifici que uneix passat, present i futur.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia