Quart de Poblet realitza una jornada per a informar sobre els canvis legislatius en matèria de discapacitat

La Llei 8/2021supone una modificació crucial del nostre ordenament que estableix figures clau per a defensar els drets d’aquest col·lectiu

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha emprés una sèrie d’iniciatives per a conscienciar i donar a conéixer la Llei 8/2021, de 2 de juny per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat. Es tracta d’un nou sistema basat en l’adopció de mesures de suport, voluntàries o judicials.

La regidora de Serveis Socials i Família, Llum Moral, al costat de l’advocada especialitzada en dret de la discapacitat, Mercedes Lizcano Díaz van oferir una jornada informativa sobre aquesta llei i van aclarir qualsevol dubte que els assistents pogueren tindre sobre la seua aplicació. Llum Moral ha ressaltat que amb l’entrada en vigor d’aquesta llei “es retornen uns drets a les persones amb discapacitat que mai se’ls hauria d’haver llevat”.

La nova llei obliga els governs a adoptar les mesures necessàries amb la finalitat que aquest col·lectiu puga tindre capacitat jurídica en tots els aspectes de la vida i prendre les seues pròpies decisions sense la tutela ni l’autorització de ningú.

“Aquesta nova normativa ha d’anar unida a un canvi de l’entorn, a una transformació de la mentalitat social i especialment d’aquells professionals del dret, que han de prestar les seues respectives funcions, rebutjant les visions paternalistes mantingudes fins al moment”, va afirmar Lizcano.

Gràcies a aquesta nova reforma desapareix la pàtria potestat prorrogada, que és la que s’exerceix sobre els fills una vegada que hagen complit la majoria d’edat i també desapareix la possibilitat d’incapacitar, a través d’una demanda judicial, a una persona amb discapacitat.

Amb l’eliminació de la figura de la tutela ja no serà possible que una altra persona diferent a la discapacitada prenga decisions legals o mediques. Les tuteles existents passen a ser tractades com curatelas representatives convertint-se en una mesura de suport formal de caràcter judicial. La tutela únicament es reservarà per als menors no emancipats no subjectes a pàtria potestat en situació de desemparament.

Entre les novetats més importants, es va destacar la importància de figures com el Guarda de fet i el Defensor Judicial. La primera figura destaca pel seu paper com a persona encarregada de la custòdia i protecció de les persones discapacitades mentre que el defensor judicial intervé en situacions on es presumeix que existeix el risc que aquells que estan a càrrec de les persones amb discapacitat vetlen més pels seus propis interessos que pels d’aquells als qui protegeixen.

La figura del facilitador és fonamental ja que actua de pont comunicatiu entre l’operador jurídic i la persona amb discapacitat, convertint-se així en un actor clau per a garantir el dret a la tutela judicial efectiva d’aquest col·lectiu en igualtat de condicions que la resta de persones.

Finalment, la ponent va recalcar la importància de les entitats socials com a prestadors de suport reconegut: “La seua labor passa a tindre molta rellevància en el procediment d’adopció de mesures de suport, a través d’informes sociosanitaris que concreten la situació de la persona. Es recomana recórrer a elles, en cas de dubte o davant qualsevol qüestió relativa a aquesta matèria a fi de ser orientats”.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia