Reforma de l’antiga ludoteca de l’Alcudia

El passat 5 de febrer es van començar les obres de rehabilitació integral de l’edifici  cultural i social “Espai Jove i Associacions”.

Les obres que van ser adjudicades a  l’empresa Construcciones Rafael Zarzoso, S.L. el passat 30 de gener per import de 383.948,73  euros (IVA inclòs), es preveu que finalitzen durant el mes de juny d’enguany. 

L’actuació s’emmarca dintre d’una ajuda rebuda dels fons europeus Next Generation  EU per import de 309.706,79 € per a rehabilitar l’edifici, dintre del Programa d’Impuls a la  Rehabilitació d’Edificis (PIREP) dels fons europeus Next Generation EU i del Mecanisme estatal  per a la Recuperació i la Resiliència (MRR).

L’ajuda que només va ser concedida a 400 municipis  de tota Espanya en concurrència competitiva, tracta d’una rehabilitació integral de l’edifici, en  el sentit definit per lAgenda Urbana Espanyola i tenint en compte els criteris de sostenibilitat,  inclusió i qualitat estètica previstos per la Nova Bauhaus Europea. 

En concret, l’actuació consisteix en la rehabilitació de l’edifici per albergar les diferents  associacions existents en el poble així com acabar de condicionar la totalitat del mateix per a  l’ús cultural i social, tot resolent els aspectes que milloren: la conservació de l’immoble com  són la reparació d’humitats per capil·laritat, filtracions d’aigua en coberta i a través de buits,  deterioració del revestiment interior i exterior.

La seguretat estructural que implica la protecció  contra incendis dels forjats de coberta; l’habitabilitat incorporant els serveis necessaris i dotant  a l’edifici de sales i espais concorde a l’ús cultural i social; l’accessibilitat mitjançant l’eliminació  de barreres arquitectòniques creant circulacions i espais accessibles i incorporant  la instal·lació d’un ascensor que comunica amb la planta primera; la seguretat d’utilització com  és la creació d’una nova escala, regulació d’altura de baranes, vidres de seguretat, etc i la  digitalització dels espais mitjançant la incorporació de panells informatius

Mitjançant l’actuació proposada, es pretén que l’edifici siga un referent en la millora  d’Eficiència Energètica incorporant, no sols mesures actives com a millores en  les instal·lacions tèrmiques que reduïsquen el consum d’Energia primària no renovable, sinó  incorporant mesures passives que afavorisquen la millora arquitectònica de l’envolvent, de  manera que el cost d’amortització de la intervenció siga menor.

Amb l’objectiu aconseguir un  consum quasi nul s’incorpora la fotovoltaica com a energia renovable. Com a mesures passives  es suggereix l’aïllament tèrmic de cobertes i sòls a més de la substitució de les antigues  fusteries per altres d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidres dobles baixos emissius.  Amb aquesta intervenció s’obté una reducció d’un 65% en energia primària no renovable.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.