Renovació i acondicionament del parc Ciutat Jardí de l’Alcúdia

L’Ajuntament de l’Alcúdia, a traves de la regidoria d’urbanisme, ha condicionat i  renovat el parc Ciutat Jardí. Per a crear un espai més segur i atractiu per a les persones  usuàries. 

El parc Ciutat Jardi de l’Alcúdia ha experimentat durant les últimes setmanes unes  obres que han consistit en la preparació i condicionament del terreny de joc

El parc Ciutat Jardi de l’Alcúdia ha experimentat durant les últimes setmanes unes obres que han consistit en la preparació i condicionament del terreny de joc. Per a la formació  de paviment i instal·lació de gespa artificial.

Les actuacions han consistit en l’eliminació de  porteries existents, així com la bordura que es trobava enfront d’elles.

Al mateix temps, s’ha  preparat i condicionat el terreny de joc. Per a la formació de paviment base, mitjançant  l’aportació de llast artificial en tongades de 10 cm d’espessor, les qualshan sigut anivellades,  compactades i perfilades. 

Posteriorment, s’ha col·locat gespa artificial esportiva, d’aproximadament 40 mm, com  també s’ha aportat llast d’arena i càrrega cautxú SBR, que actua com amortidor. Per delimitar  l’àrea de jocs, s’han traçat unes línies i s’ha senyalitzat el marcatge amb color blanc. 

L’objectiu d’aquesta actuació ha sigut poder eliminar els clots que hi havien produïts  pel desgast en la sorra pròpia de l’ús. S’ha creat un paviment amortidor que dona a l’àrea un  aspecte més atractiu i segur per a totes les persones usuàries.

A més a més, s’han instal·lat  unes noves porteries de dimensions 2,50 x 2,00 metres, i unes baranes que limiten les àrees  frontals de la pista. També s’ha instal·lat una barana de colors perimetral en el parc, al carrer  Pintor Josep Renau, similar a l’existent. 

En definitiva, les labors realitzades han comprés tant la millora de la pavimentació i  com la renovació de la zona de jocs que ha inclòs la instal·lació de noves porteries. A més, s’ha  millorat la seguretat i l’estètica amb la col·locació de sòl continu de cautxú.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.