Resultats i lliçons apreses en la rehabilitació energètica d’edificis i espais públics: Projecte RepublicMed

El passat juny va finalitzar el projecte europeu RepublicMed “RetrofitingPublicspaces in IntelligentMediterraneanCities”, amb la participació de 8 socis de cinc països de la Unió Europea i pertanyents a l’àrea mediterrània: Espanya, Grècia, França, Itàlia i Croàcia. Com a socis espanyols participava l’Agència Energètica de la Ribera (AER) com a soci en contacte amb les autoritats i l’Institut Valencià de l’edificació (IVE) com a soci tecnològic.

Els objectius del projecte eren el promoure l’eficiència energètica en els edificis públics i espais urbans d’ús públic, desenvolupant una metodologia holística que tinguera en compte el comportament dels usuaris, l’efecte Illa de Calor Urbana sobre el consum d’energia dels edificis, les condicions microclimàtiques i el confort tèrmic. Aquesta metodologia, posada a disposició dels agents involucrats en el procés, ha d’ajudar en la presa de decisió de

les mesures a implementar en la renovació d’aquests edificis i espais. Aquesta metodologia va ser aplicada, de manera teòrica, a l’àrea de comarca de la Ribera a través de 5 casos pilots: 3 edificis públics (Ajuntament de Benifaió, Ajuntament d’Alberic i escola municipal d’Alberic) i 2 espais públics urbans (plaça a Albalat de la Ribera i zona de vianants de Sueca).

REPUBLIC_reunion_socios_ValenciaEn el conjunt de països, la metodologia proposada s’ha aplicat sobre 25 casos pilots, (escoles i edificis d’oficines), dels quals 15 són edificis i 10 són espais públics. Com a principals conclusions del projecte es podrien destacar les que s’exposen a continuación.

Pel que fa a edificis, la metodologia proposada en el projecte RepublicMed, en la qual es tenen en compte paràmetres com les condicions microclimàtiques i el confort tèrmic dels usuaris, permet realitzar prediccions del consum d’energia més properes als consums d’energia reals que les que aporten les eines nacionals de càlcul. Així mateix, de les deficiències més habituals trobades cal destacar els inadequats sistemes de climatització, ja que no s’adapten als usos i ocupacions dels edificis, i sovint els obsolets sistemes d’il·luminació. Com a principals recomanacions es destaca el posar sistemes d’il·luminació més eficients, detectors de presència, termoregulació dels sistemes de climatització i increment de la seva eficiència, la millora de l’aïllament dels edificis i sistemes de monitorització per al consum d’energia.

Pel que fa als espais públics urbans es destaca la importància de realitzar auditories urbanes mediambientals per poder dissenyar amb criteris objectius les renovacions d’aquests espais. Algunes de les mesures de millora avaluades han estat: ús de paviments de materials reflectants, paviments permeables, paviments tous (terra compacta), increment de la superfície arbrada i ús de superfícies d’aigua així com sistemes urbans de drenatge d’aigua. Amb aquestes mesures es contribueix a mitigar l’efecte Illa de Calor, es redueix el consum d’energia, es millora la qualitat de l’aire i es disminueixen les emissions de CO2, es millora la qualitat l’aigua i l’aprofitament de l’aigua de pluja.

Des de l’Agència Energètica de la Ribera i l’Institut Valencià de l’energia se seguirà treballant per poder aplicar els resultats obtinguts en el projecte europeu.

Peu

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.