Transició Ecològica subvenciona la ramaderia extensiva per a la prevenció d’incendis

La consignació pressupostària de la partida per a 2022 és de 100.000 euros

La iniciativa suposa una oportunitat per a previndre els incendis forestals, reforçar el caràcter multifuncional de les muntanyes i impulsar el desenvolupament de l’economia rural

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica subvencionarà el control de la vegetació natural mitjançant l’aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals.

L’objectiu és el foment la ramaderia extensiva com a eina per al manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals en zones estratègiques, i suposa una oportunitat per a previndre els incendis forestals, reforçar el caràcter multifuncional de les muntanyes i impulsar el desenvolupament sostenible de l’economia rural.

Aquestes ajudes compten amb una consignació pressupostària de 100.000 euros, procedents de fons propis de la Generalitat, per a 2022.

Les ajudes van dirigides a titulars d’explotacions ramaderes extensives d’oví, caprí, equí i/o boví en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals, amb un import màxim anual per beneficiari de 8.000 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds per a l’exercici 2022 és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució de convocatòria en el DOGV.

Comenta la notícia