Tres parades vacants al Mercat Municipal l’Almara

En règim de concurrència de l’ús privatiu del domini públic, l’Ajuntament de Burjassot ofereix tres parades vacants del Mercat Municipal l’Almara per a la seua explotació.

 La duració de la concessió s’establix en 20 anys.

Poden concórrer a la contractació regulada en les bases les persones naturals i jurídiques que tinguen plena capacitat jurídica i d’obrar, l’objecte social de la qual, estatuts o regles fundacionals incloga entre el seu objecte, fins o àmbit d’activitat, les prestacions que es pretenen contractar.

El termini de presentació de proposicions és de trenta dies naturals a partir del següent al de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).

 Esta publicació es va produir dilluns passat 27 de maig, de manera que les sol·licituds poden presentar-se, en el Registre General de l’Ajuntament, fins al pròxim 26 de juny de 2024. Per a la presentació per registre és convenient sol·licitar cita prèvia en el registre de l’Ajuntament de Burjassot amb la deguda antelació.

Les proposicions constaran de tres sobres tancats independents per a cada parada a la qual opte (A, B, C) identificats en el seu exterior amb indicació de la licitació a la qual es concórrega i el nom i cognoms o raó social de l’empresa licitadora, així com ela parada a la qual s’opta.

Les bases i la documentació que és necessari aportar per a poder concórrer en la concessió poden consultar-se en este ENLLAÇ.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.