“Tu pagues. Elles ho paguen”, el lema d’enguany per a la campanya contra l’explotació sexual

A més s’ha organitzat  una jornada de conscienciació amb les organitzacions que treballen amb les dones en situació de prostitució

La regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Lucía Beamud, ha presentat la campanya contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets. El lema d’enguany és “Tu pagues. Elles ho paguen” continuant la línia d’anys anteriors, segons ha explicat la regidora, , “d’assenyalar a la demanda ja que entenem que per a acabar amb el tràfic i amb l’explotació sexual hem d’anar a les arrels del problema. Una d’elles és la demanda i la normalització que existix hui dia a l’hora de demandar la prostitució”. A més de la campanya, l’Ajuntament durà a terme diverses accions, entre elles una jornada de conscienciació el 22 de setembre en el Complex de la Petxina.

Lucía Beamud ha incidit en la necessitat d’erradicar conductes que normalitzen la demanda de la prostitució, com ocorre a vegades amb determinades celebracions d’aniversaris o de comiats de solters: “es normalitza la hipersexualització del cos de les dones que passa de ser un subjecte a ser un objecte que es pot comprar i del qual es pot fer el que un estime oportú sempre que s’estiga pagant per això”.

El cartell de la campanya, que coincidix amb la celebració el 23 de setembre del Dia Internacional Contra l’Explotació Sexual, és obra de la dissenyadora Marta Colomer qui ha explicat que la imatge representa un braç masculí que agafa a una dona pel bescoll, i com si fora un producte, el deposita en un carro de compra.

La regidora Lucía Beamud ha explicat que el 22 de setembre s’ha convocat una “jornada de conscienciació” que té com a objectiu “informar dels recursos que la ciutat de València té per a atendre les víctimes de l’explotació sexual i facilitar la col·laboració integral de tots els agents que estem treballant amb les dones en situació de prostitució. Des de les associacions del tercer sector que treballen des de fa molts anys i des de les diferents administracions públiques”. 

La jornada es desenvoluparà en el Complex de la Petxina al voltant  de quatre eixos temàtics: El tràfic de dones i xiquetes per a l’explotació sexual; Atenció a dones en situació de prostitució; 23S Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i El tràfic de dones, xiquetes i xiquets. Participaran entitats tant públiques com privades sense ànim de lucre que atenen professionalment les dones que volen eixir de la prostitució (Metges del Món; Càritas Diocesana; Vila Teresita; Amaranta; Creu Roja; APIP-ACAM; Programa ALBA i CEAR, entre altres). Esta jornada es tancarà amb la intervenció de Yolanda Domínguez, artista visual centrada en temes de perspectiva de gènere, que abordarà el tema “No som sol cossos”.

La regidora d’Igualtat ha recordat també que s’han editat fulls informatius en diversos idiomes per a distribuir entre les dones en situació de prostitució i en les quals es facilita el contacte de les organitzacions que donen suport a estes dones. La campanya “Tu pagues. Elles ho paguen” serà visible també en la retolació dels autobusos de l’EMT que cobrixen la línia 19.

Lucía Beamud ha assenyalat que s’està fent “una aposta molt decidida per a la prevenció de les violències masclistes en l’adolescència i en les persones més joves mitjançant un treball social i comunitari molt actiu”. Beamud ha recordat els tallers sobre prevenció del consum de pornografia i ha assenyalat que des de 2015 s’ha ampliat tant el programa d’activitats com el pressupost, des dels 15.000 euros de 2015 fins als prop de cent mil de l’actualitat. Estos tallers es desenvoluparan bàsicament en els barris de Torrefiel-Orriols connectats amb la nova Unitat d’Igualtat que obrirà pròximament en esta zona.

La concejala Lucía Beamud ha explicado que el 22 de septiembre se llevará a cabo una “jornada de concienciación” que tiene como objetivo “informar de los recursos que la ciudad de València tiene para atender a las víctimas de la explotación sexual y facilitar la colaboración integral de todos los agentes que estamos trabajando con las mujeres en situación de prostitución.  Desde las asociaciones del tercer sector que trabajan desde hace muchos años y desde las diferentes administraciones públicas”. 

La jornada se desarrollará en el Complejo de la Petxina en torno a cuatro ejes temáticos: La trata de mujeres y niñas para la explotación sexual; Atención a mujeres en situación de prostitución; 23S Día Internacional contra la Explotación Sexual y La trata de mujeres, niñas y niños.  Participarán entidades tanto públicas como privadas sin ánimo de lucro que atienden profesionalmente a las mujeres que quieren salir de la prostitución (Médicos del Mundo; Cáritas Diocesana; Villa Teresita; Amaranta; Cruz Roja; APIP-ACAM; Programa ALBA y CEAR, entre otras).  Esta jornada se cerrará con la intervención de Yolanda Domínguez, artista visual centrada en temas de perspectiva de género, que abordará el tema “No somos solo cuerpos”.

La concejala de Igualdad ha recordado también que se han editado hojas informativas en varios idiomas para distribuir entre las mujeres en situación de prostitución y en las que se facilita el contacto de las organizaciones que prestan apoyo a estas mujeres.  La campaña “Tú pagas. Ellas lo pagan”,  será visible también en la rotulación de los autobuses de la EMT que cubren la línea 19.

Lucía Beamud ha señalado que se está haciendo “una apuesta muy decidida para la prevención de las violencias machistas en la adolescencia y en las personas más jóvenes mediante un trabajo social y comunitario muy activo”.  Beamud ha recordado  los talleres sobre prevención del consumo de pornografía y ha señalado que desde 2015 se ha ampliado tanto el programa de actividades como el presupuesto, desde los 15.000 euros de 2015 hasta los cerca de cien mil de la actualidad.  Estos talleres se desarrollarán básicamente en los barrios de Torrefiel-Orriols conectados con la nueva Unidad de Igualdad que abrirá próximamente en esta zona.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.