l’Alcúdia aprova una moció per a la retirada d’una antena de telefonia mòbil

L’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà, per unanimitat, en el darrer plenari del passat any utilitzar tots els recursos a l’abast de l’Ajuntament per tal que l’antena col·locada a l’avinguda d’Antonio Almela, sense autorització de l’Ajuntament, deixe d’emetre i siga retirada de la seua ubicació.

La lluita contra les antenes de telefonia mòbil en les zones residencials es remunta a la passada legislatura, quan en 2012 l’Ajuntament va aprovar una ordenança que contemplava la distància mínima a la que havien de situar-se de les zones residencials en general i de la població sensible –centres educatius, centres sanitaris o residències d’ancians, per exemple– en particular.

Dita ordenança, que va ser recorreguda per les companyies de telefona mòbil, va ser derogada quan el Congrés dels Diputats aprovà la Llei General de Telecomunicacions, en maig de 2014, que va suposar un canvi fonamental en la legislació relativa a les antenes de telefonia mòbil. Aquesta llei deixa als ciutadans desemparats i lleva tota competència als ajuntaments. Al mateix temps deixa en una situació molt difícil la norma urbanística del PGOU de l’Alcúdia de 2002, que diu que no es poden instal·lar antenes de telefonia mòbil a 100 metres de zones residencials.

A l’empara de la citada nova legislació, la companyia Orange instal·la, sense permís de l’Ajuntament, una antena a l’Avinguda Antonio Almela, amb la simple presentació d’una declaració responsable d’obra i sense cap sol·licitud per a realitzar l’activitat o autorització ambiental.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha denegat autorització per a la instal·lació de l’antena i ha obert un expedient de restauració de la legalitat urbanística, sense que la companyia, que ha presentat al·legacions, haja atès aquests requeriments.

La moció aprovada per l’Ajuntament de l’Alcúdia insta al Govern Espanyol i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats a la modificació de la Llei General de Telecomunicacions, de maig de 2014, de manera que permeta als ajuntaments formar part del procés d’instal·lació d’antenes, per garantir d’aquesta manera mecanismes de defensa de la ciutadania davant de les companyies de telefonia.

Finalment l’Ajuntament requerirà al Ministeri d’Energia, a què, d’acord amb la legislació en matèria de telecomunicacions, emeta informe preceptiu de manera prèvia per ordenar de manera cautelar de tancament de l’activitat.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.