Almussafes modificarà el seu PGOU de 1994 per evitar molèsties al veinat.

Almussafes modificarà el seu Pla General d’Ordenació Urbana, datat del 22 d’abril de 1994. Aquesta modificació estableix una regulació de diversos usos en sol urbà diferenciant dues zones, la zona residencial i la residencial de tolerància industrial.

L’alcalde d’Almussafes, Toni González, explica que en estos moments es troben en fase de revisió general de tot el pla.

Amb la nova redacció de l’article 45 del pla general d’ordenació urbana d’Almussafes, la regulació dels usos en les normes urbanístiques per a tot el sol residencial s’adapta a noves sensibilitats ambientals, acústiques i socials. Així, es modificarà la part relativa a la regulació d’aquells usos permesos, o no, en sol urbà residencial amb tolerància industrial del municipi. González comenta que el 90 % del sol residencial d’Almussafes no té tolerància industrial, però que la resta deu ser regulada.

La regulació actual tindrà en compte els nous usos existents que no estaven desenvolupats en l’anterior redacció, com la que compren que aquelles zones de caràcter exclusivament residencial sols permetran vivendes, comerços, oficines, cotxeres, tallers i hostaleria. Altres negocis com sales de bingo, cases d’apostes o comerços per a majors de 18 anys seran compatibles sempre i quan guarden una distància de 100 metres respecte de qualsevol centre educatiu, parcs o zones verdes, conservatori, piscina coberta, camp de futbol o poliesportiu

Comenta la notícia