Alzira convoca les ajudes en matèria de cooperació i entitats socials

Els interessats disposen de deu dies per a poder presentar la documentació exigida

L’Ajuntament d’Alzira publica hui les bases de la convocatòria per a la concessió de les subvencions a Entitats Socials municipals i de Salut, dirigides a atendre persones amb diversitat funcional, majors i dependents, col·lectius en risc d’exclusió o vulnerables i Subvencions en matèria de Cooperació al Desenvolupament.

El termini per a poder sol·licitar-les és de deu dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació. Des de hui 20 de setembre fins al 29 de setembre de 2022.

Pel que fa a la quantia, es destinarà una quantitat màxima de 100.000 euros a les entitats socials i de Salut per a poder subvencionar despeses de manteniment, cost de personal, material i subministraments, equipament o despeses de celebració d’actes entre altres. Es pot consultar la publicació d’ajudes a entitats socials del BOP ací


L’Ajuntament d’Alzira concedirà un màxim de 30.000 euros, en matèria d’ajudes de cooperació al desenvolupament, que podran incloure despeses d’arrendament o compra d’immobles, reformes, personal, desplaçaments o manutenció, entre altres.


En este cas els projectes objecte de subvenció hauran d’ajustar-se a les següents prioritats:
A. Prioritats horitzontals: enfocament de desenvolupament humà en la lluita contra la pobresa extrema, enfocament de Drets Humans, enfocament de gènere i enfocament de sostenibilitat ambiental.


B. Prioritats sectorials, orientades a cobrir les necessitats fonamentals de la població destinatària, especialment els serveis col·lectius de caràcter bàsic relacionats amb salut, educació i infraestructures.
C. Prioritats geogràfiques, concentrant-se als països més empobrits, d’acord amb l’Índex de Desenvolupament Humà del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament, especialment aquells situats a Amèrica Llatina i Carib, Àfrica Occidental i Sahel, i Magreb, per raons de vincles culturals o de proximitat geogràfica.


Es pot consultar la publicació d’ajudes de cooperació del BOP ací

Comenta la notícia