Burjassot clausura la gasolinera del Pou

Burjassot clausura la gasolinera del Pou després de 12 anys de litigis i recupera el sòl municipal

L’Ajuntament de Burjassot ha procedit hui dimecres 6 d’abril al precinte i clausura dels assortidors de l’Estació de Servei del Pou, situada en la plaça de Sant Joan de Ribera nº1 de Burjassot, en compliment de la sentència núm.

187/2015 de data 02-06-2015 del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de València, confirmada pel Tribunal Suprem, a l’ésser aquest espai propietat municipal. L’Ajuntament de Burjassot ha estat litigant des de fa quasi dotze anys en diversos processos judicials de diversa índole, tots ells amb resultat positiu per a l’Ajuntament, per a fer complir l’extinció de la concessió administrativa de l’ús privatiu del sòl i subsol en el qual es troben els elements clausurats en haver passat més de 50 anys de l’atorgament, l’any 1960.

“Després de quasi 12 anys de litigis, hui és el dia en què l’Ajuntament recupera la plena propietat dels terrenys en els quals estan instal·lats els assortidors de les gasolinera del Pou. Després de dotze anys d’intents de dilatar el procediment, la sentència es compleix i ja no es pot continuar venent combustibles, i en breu, es veuran desmantellades les instal·lacions situades en terreny municipal. Per a aquest equip de Govern, el cessament d’aquesta activitat ha sigut un objectiu prioritari, ja que es garanteix la seguretat dels veïns de l’entorn.

La clausura d’un negoci no és positiu per a ningú, però considerem que en aquest cas, la seguretat preval per damunt de l’econòmic, i recuperar la propietat permet garantir la seguretat de l’entorn. Teníem un compromís amb els ciutadans, i el compromís l’hem complit”, ha declarat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

En aquesta sentència es confirma, tant l’acord del Ple de l’Ajuntament de Burjassot de data 16 de juliol de 2010 relatiu a l’extinció de la concessió administrativa per a l’ús privatiu de sòl i subsol de la via pública de la plaça de Sant Joan Ribera per extinció del termini de la concessió, com l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2010 que fixa en 94.091,67 € l’import de la garantia a depositar pel propietari per a respondre de la reposició dels terrenys al seu estat anterior.

Així doncs, l’Ajuntament ha procedit a executar l’acord del Ple de l’Ajuntament de Burjassot de data 16 de juliol de 2010, que declara extingida la concessió administrativa per a l’ús privatiu del sòl i subsol de la via pública de la plaça Sant Joan de Ribera número 1 per a Estació de Servei de Tercera Categoria per transcurs del termini de cinquanta anys des de la concessió atorgada el dia 24 de novembre de 1960.

Així mateix, en aplicació del que es disposa en l’acord plenari de data 26 de març de 1984, el propietari haurà de deixar els terrenys del sòl i subsol objecte d’aquesta concessió lliures d’instal·lacions i servituds en un termini de dos mesos, i en cas de no fer-lo, l’Ajuntament actuarà de manera subsidiària.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia